Automatisk videresending av epost

Du er selv ansvarlig ved å ta dette i bruk.

IT-drift understreker at dette er noe du helt og holdent styrer (og har ansvaret for) selv; epostadressen du legger inn må være helt korrekt, og ved endring av privatadresse må du selv huske å oppdatere adressen.

 

Hvordan legge inn videresendingsregel?

https://post.nmh.no/owa

Logg på med brukernavn/passord

Klikk på ’Tannhjulet oppe til høyre - Alternativer - Innboks og oppryddingsregler - Klikk på + Ikonet.

 

Skriv inn ønsket navn på regelen - I første nedtreksvindu velg: Bruk på alle meldinger - I andre nedtreksvindu velg: Videresend, omdiriger eller send.

 

I neste vindu, skriv inn ønsket addresse og trykk lagre.

Trykk deretter OK.

Sist oppdatert: 9. april 2014