Brukernavn og passord – NMH-konto

Er du student, fast ansatt ved NMH, eller har et lengre engasjement, får du et personlig brukernavn og passord, som gir deg tilgang til flere av våre IT-systemer.

Ny student eller ansatt?

Om du er ny student eller ny ansatt og har norsk telefonnummer kan du hente ditt brukernavn og passord på NMH sin passordtjeneste.

Uten norsk mobilnummer?

Du kan ikke hente nytt passord på nett dersom du ikke har norsk mobilnummer. Om du ikke har et norsk mobilnummer registrert hos oss kan du henvende deg til administrasjonen i 3. etasje på NMH.

Bytte og problemer med eksisterende konto?

Når bør jeg skifte passord?

Det anbefales å skifte passord på slutten av arbeidsdagen. Etter passordskifte vil det kunne ta en stund før det nye passordet er spredt til alle deler av IT-systemet.

Hvor ofte skal jeg bytte passord?

Du må bytte passord minst en gang i året. Dersom du ikke har byttet passord på over et år, vil du bli varslet om dette i e-post. Dersom du en måned etter et slikt varsel fortsatt ikke har byttet passord, vil kontoen din bli stengt. Kontoen vil fortsatt kunne motta e-post, og filene vil bli liggende, men du vil ikke kunne bruke kontoen.

En konto som har vært stengt i mer enn ett år antas å ikke lenger være i bruk, og vil automatisk bli slettet.

Av sikkerhetshensyn vil all informasjon du registrerer på disse sidene bli kryptert under overføringen.

Hvorfor må passordet være vanskelig og hvorfor må det byttes?

Grunnen til at vi må gjøre passordet så vanskelig som mulig og skifte det minst én gang i året, er at det eksisterer mange lett tilgjengelige program for å gjette passord. Disse programmene tar ord fra ordlister og skriver dem om etter mange ulike regler for å teste alle passord som det er vanlig at folk bruker.

For at passord skal være vanskeligere å knekke med slike program, har vi strenge regler for hva som er et godkjent passord.

Hvordan lager du et godkjent passord?

Kompleksiteten av et passord måles i poeng og må være over 32 poeng. Poengsummen et passord vil få er avhengig av bl.a. lengde og antall tegngrupper som er representert i passordet.

Poengsummen beregnes ved hjelp av følgende algoritme:

  • 4 poeng for det første tegnet i passordet.
  • 2 poeng for hvert av de neste syv tegn.
  • Hvert tegn fra tegn 9 til og med tegn 20 får 1,5 poeng.
  • Hvert tegn etter tegn 20 får 1 poeng.
  • 6 poeng bonus hvis passordet inneholder tegn av minst tre av de fire tegngruppene (store bokstaver, små bokstaver, tall og spesialtegn).
  • 8 poeng (total) bonus dersom passordet inneholder minst to tegn for hver av de tre tegngruppene beskrevet over.

Du  velger selv om du vil benytte seg av passord eller passordfrase, altså om du bruker ett ord eller en setning som inneholder mellomrom eller andre spesialtegn (som f.eks. bindestrek).

  • Passordet kan ikke være likt et tidligere passord.
  • Passordet kan ikke inneholdet navnet eller brukernavnet ditt.
  • Passordet kan ikke inneholde tegn som ikke er en del av ISO 8859-1 kodestandarden.
  • Passordet kan ikke vere på over 127 tegn.

Spørsmål om brukernavn og passord?

Send problemet ditt på e-post til IT

imported-image

Lasse Berge

Avdelingsingeniør
Seksjon for drift og IKT
robert.haugan.jpg

Robert Haugan

Seksjonssjef
Seksjon for drift og IKT
imported-image

Lage Berger Jensen

Overingeniør
Seksjon for drift og IKT
William McArthur

William McArthur

Avdelingsingeniør
Seksjon for drift og IKT
Eystein Midttveit

Eystein Midttveit

Overingeniør
Seksjon for drift og IKT
Sist oppdatert: 18. november 2018