Trådløsnett (Wi-Fi)

Hvordan logger du på trådløsnettet (også kalt Wifi)? På denne siden finner du en oppskrift for besøkende, studenter og ansatte.

Besøkende

Velg nettverket NMH gjest, åpne en nettleser, og følg instruksjonene.

Studenter og ansatte

Velg Wi-Fi nettverket «eduroam»:

  • Brukernavn ansatt: NMH-brukernavn@nmh.no
  • Brukernavn student: NMH-brukernavn@student.nmh.no
  • Passord: NMH-passordet ditt

NB! Brukernavnet ikke likt som e-postadressen din.

Nettverket vil fungere på alle institusjoner som bruker Eduroam-nett.

Problemer?

  • Har du en aktiv brukerkonto på NMH?
  • Kanskje du skriver inn feil brukernavn eller passord? Test om du får logget på andre NMH-tjenester som f.eks. e-posten din.

Hjelp for NMH-brukere: Eduroam Configuration Assistant Tool for NMH.

Hjelp for brukere fra andre Eduroam-institusjoner: Eduroam Configuration Assistant Tool.

Opplever du feil eller dårlig dekning ta kontakt med IT på it@nmh.no.

Sist oppdatert: 17. juni 2016