Elektronisk faktura

I avtaler som inngås etter 1. juli 2012 skal statlige virksomheter kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk. Dette gjelder alle muntlige og skriftlige avtaler.

Hva betyr dette for dere?

  • Når dere bestiller varer og tjenester, må dere opplyse om at vi krever elektronisk faktura.
  • Dere sender leverandøren vedlagte informasjonsskriv.

Regelen gjelder ikke selvstendig næringsdrivende, hvor faktura skal sendes som papirfaktura til NMH, for utbetaling via lønnssystemet.

Retningslinjer

Sist oppdatert: 16. april 2018