Påskjønnelser og gaver

Ifølge Statens personalhåndbok pkt. 10.9.3 om påskjønnelser og gaver til tilsatte er det

”(...) opp til den enkelte virksomhet å fastsette egne retningslinjer når det gjelder oppmerksomhet i forbindelse med ulike jubileer. Virksomheten kan fortsette med den praksis som har eksistert tidligere eller gjøre de omlegginger man finner fornuftig innenfor rammen av vedtatt budsjett.”

Følgende veiledende retningslinjer gjelder ved NMH:

Bursdager

Tilsatte som fyller 50, 60 eller 70 år får gave eller gavekort på inntil 3000 kr. Det kan også holdes en tilstelning med kake i administrasjonen eller fagseksjonen. Hvis man går av med pensjon samme år som man fyller 70 år, bortfaller bursdagsgaven.

Fratredelse

Her skilles det mellom antall år vedkommende har vært tilsatt:

 • Mindre enn to år: Blomster.
 • Mellom to og fem år: Blomster samt enkel tilstelning med kake i seksjonen.
 • Mer enn fem år: Gave eller gavekort til en verdi av inntil 1500 kroner samt enkel tilstelning med kake i administrasjonen eller i seksjonen.
 • Mer enn ti år: Gave eller gavekort til en verdi av inntil 3000 kroner samt en tilstelning med kake i administrasjonen eller i seksjonen.

Pensjonering

Her benyttes samme satser som ved fratredelse med følgende unntak: Pensjonering etter mer enn ti år ved NMH:

 • Gavekort til en verdi av 3500 kroner og blomster.
 • Felles tilstelning med servering for alle pensjonister hver vår.
 • Pensjonistens ektefelle/samboer kan inviteres til tilstelningen.

Andre anledninger

 • Nytilsetting: Blomst.
 • Bryllup: Gave eller gavekort til en verdi av inntil 1000 kroner.
 • Barnefødsel: Blomster.
 • Dødsfall (se egen rutine).

Seksjonslederne er ansvarlig for å melde fra til Personalseksjonen ved ovennevnte anledninger.

Dekning av kostnader

Kostnader til gave eller gavekort skal belastes sentralt. Det er ikke anledning til å utvide gavebeløpet ved å belaste eget budsjett.

Kostnader til tilstelning i administrasjonen skal belastes sentralt, mens tilstelning i fagseksjonene belastes fagseksjonenes egne driftsmidler.

Direktøren kan i særlige tilfeller, etter særlig begrunnelse fra seksjonene eller andre, vurdere påskjønnelse som faller utenfor retningslinjene.

Innsamling til gaver bortfaller.

Sist oppdatert: 27. september 2018