Representasjon og bevertning

Retningslinjene er utarbeidet med grunnlag i Statens personalhåndbok og utgjør NMHs policy innenfor områdene bevertning og representasjon.

Representasjon

Representasjon er utgifter til bevertning i form av lunsj, middag, bankett eller annet festmåltid, eller utgifter til mottakelser, ekskursjoner mv. der det er eksterne gjester til stede. Arrangementet bør ha et viss formelt preg , og det skal være en særskilt anledning. Slike arrangementer, der NMH er vert og eksterne gjester deltar, kan regnes som representasjon.

Bevertning

Bevertning er godtgjøring til mat ved møter, konferanser mv.

Bevertning kan gis

  • ved møter og arrangementer der andre enn virksomhetens egne tjenestemenn
  • ved møter i styrer, råd og utvalg hvor andre enn virksomhetens egne tjenestemenn deltar
  • ved konferanser, avslutning av internt utvalgsarbeid og andre større arbeider

Tips/driks

Som hovedregel skal det ikke utbetales tips for statens regning. Det er ingenting i veien for at den enkelte arbeidstaker selv velger å gi tips, men dette dekkes da privat av den enkelte.

Ved representasjon i land der f.eks. tips utgjør utgjør en større andel av betjeningens lønn, kan man gi tips etter landets faste praksis.

Mer utfyllende informasjon i Retningslinjer for bevertning og representasjon ved NMH (PDF-dokument).

Sist oppdatert: 2. januar 2019