Prosjekter ved NMH – retningslinjer og regelverk

Skal du ha en eller annen form for prosjektansvar, har du plikt til å sette seg inn i og å følge disse retningslinjene.

Retningslinjene er hovedsakelig rettet mot prosjektansvarlig, faglig prosjektleder og administrativ prosjektleder.

Hva er et prosjekt?

  • Et prosjekt er en eller flere klart avgrensede oppgaver som skal gjennomføres i en tidfestet periode.
  • Prosjekter kan være finansiert helt eller delvis av ekstern finansieringskilde, av deltakeravgift eller av NMHs ordinære bevilgning.
  • Prosjekter skal ha en godkjent framdriftsplan, en undertegnet kontrakt/avtale og et signert periodisert budsjett.

Kontaktpersoner

Har du planer om å igangsette et prosjekt eller søke om midler fra ekstern finansiør, skal du kontakte en av følgende personer:

Rammeverk

Alt du trenger av retningslinjer og skjemaer:

Standardavtaler:

Budsjettmaler:

Kontrollskjema (skal fylles ut når prosjektet skal avsluttes):

Rutiner

Eksterne retningslinjer

Tilgjengelige dokumenter

Ta kontakt hvis du har behov for å få tilgang til dokumentene i et annet format.

Sist oppdatert: 22. mai 2019