Prosjekter ved NMH - retningslinjer og regelverk

Alle som skal ha en eller annen form for prosjektansvar er pliktig til å sette seg inn i og å følge retningslinjene. Retningslinjene er hovedsakelig rettet mot prosjektansvarlig, faglig prosjektleder og administrativ prosjektleder.

Hva er et prosjekt?

  • Et prosjekt er en eller flere klart avgrensede oppgaver som skal gjennomføres i en tidfestet periode.
  • Prosjekter kan være finansiert helt eller delvis av ekstern finansieringskilde, av deltakeravgift eller av NMHs ordinære bevilgning.
  • Prosjekter skal ha en godkjent framdriftsplan, en undertegnet kontrakt/avtale og et signert periodisert budsjett.

Kontaktpersoner

Har du planer om å igangsette et prosjekt eller søke om midler fra ekstern finansiør, skal en av følgende personer kontaktes:

Studier: Kjetil Solvik
FoU: Otto Christian Pay
Internasjonalisering: Tone Jordhus
Etter- og videreutdanning: Åse Karin Hjelen
Konsertvirksomhet: Lars Holmen Kurverud

Rammeverk

Alt du trenger av retningslinjer og skjemaer:

Standardavtaler:

Budsjetteringsmaler:

Kontrollskjema (skal fylles ut når prosjektet skal avsluttes)

Rutiner

Eksterne retningslinjer

 

Sist oppdatert: 28. april 2014