Foajeskjerm_Norges-musikkhøgskole-med-liten-m.jpg

Godt språk

Når har vi store og små bokstaver? Hvordan skriver vi russiske komponistnavn? Hvordan bruker vi språket på NMH?

Vi følger norsk rettskrivning på bokmål og nynorsk. Vi velger norske ord der de finnes – og skriver dem med norsk stavemåte. 

Store og små bokstaver

 • Norges musikkhøgskole med liten m.
 • Musikkhøgskolen med stor M når det står alene.
 • 1. juli og 14. august med liten forbokstav i månedsnavnet.

Norske ord der vi kan

 • Mesterklasse – ikke master class
 • Lunsj – ikke lunch
 • Saksofon – ikke saxofon
 • Helg – ikke weekend
 • nr. – ikke No.

Godt språk

Vi skal bruke klarspråk når vi skriver, noe som kort oppsummert betyr at språket vårt er tydelig og brukertilpasset.

Les om klarspråk på sidene til Språkrådet.

I forhold til

Bruk «i forhold til» bare der du kan erstatte det med «sammenlignet med».

Du kan for eksempel erstatte «I forhold til» med det lille ordet «om» eller «enn».

Unngå substantivering og passiv form

 • Å videreutvikle – ikke videreutvikling av
 • Vi forventer – ikke det forventes

Ikke vær redd for å bruke «vi» og «du».

Ett ord eller to ord

Ord som henger sammen når vi sier dem, skal også skrives som ett ord: Kjempebra, acappellakor, feilslag, superpinlig, og så videre.

Noen ganger er det naturlig å bruke bindestrek, som ph.d.-programmet, 50-årsdag, svart-hvitt, A4-format. Men det heter Oslofjorden og norgesreklame.

Se detaljer om bindestrekbruk og sammensatte ord hos Språkrådet (sprakradet.no).

Norsk stavemåte på russiske navn

 • Sergej Prokofjev
 • Dmitrij Sjostakovitsj
 • Pjotr I Tsjaikovskij
 • Nikolaj Rimskij-Korsakov

Tegnsetting

 • Klokkeslett skrives slik: 12.30 og 07.45
 • Mellom klokkeslett og årstall bruker vi tankestrek: 2012–2018

Bindestrek versus tankestrek

Vi bruker bindestrek kun til å binde ord sammen.

Ved innføyelser, innskudd eller sitater, bruker du den lange streken – tankestreken:

 • Windows: Skru på NumLock (tallene helt til høyre på tastaturet), hold inne Ctrl og tast 0150.
 • Mac: Hold inne Alt (option) og trykk på bindestrek.

Tall

Vi skriver små tall opp til tolv med bokstaver.

I en og samme setning bør man velge enten siffer eller bokstaver:

 • De var 4, 43 og 66 år gamle.
 • Det var fire gutter på seks, tolv, fjorten og sytten år.

Store tall ordner vi i grupper på tre og tre siffer – uten punktum:

 • 10 000 kroner
 • 345 800 fioliner
 • 4 500 000 musikkstudenter

Du kan velge å skrive firesifrede tall sammen eller i grupper:

 • 5000 tamburiner
 • 5 000 celloer

Pris

Feil:

 • NOK 5000
 • 5000,-

Riktig:

 • 5000 kroner
 • 5000 kr

Hermeteiken

 • Vi bruker «klammetegn» når vi først må bruke anførselstegn.
 • Hvis det er sitat i sitatet, bruker vi ‘enkelt anførselstegn’ (ligger under symbol/spesialtegn).

Forkortelser

 • Doktorgrad  norsk: ph.d. (kun stor P i starten av en setning og alltid punktum etter H og D)
 • Doktorgrad  engelsk: PhD (alltid stor P og D og aldri punktum)
 • Eller lignende: e.l. (ikke el.)
 • Etasje: et. (ikke etg.)
 • Eventuelt: ev. (ikke evt. siden det betyr «etter vår tidsregning»)
 • Fra og med: f.o.m.
 • I forhold til: ift. (husk at uttrykket betyr «sammenlignet med»)
 • I henhold til: iht. (ikke ihht.)
 • Institutt: inst.
 • Klokka: kl. (med punktum)
 • Kroner: kr
 • Laboratorium: lab. (med punktum og bøyes laben)
 • Maksimal(t): maks. (med punktum)
 • Med andre ord: m.a.o.
 • Med flere: mfl.
 • Med mer: m.m.
 • Og lignende: o.l.
 • Per: pr. (bare skriv «per» siden det er like mange tegn)
 • Philologiae: philol. (for eksempel cand.philol.)
 • Postboks: Pb.
 • På grunn av: pga.
 • Studiepoeng: stp. (kun stor S i starten av en setning og alltid punktum etter P)

Der forkortelsen ikke er allment kjent og brukt, skriver vi ut hele ordet selv om det tar opp mer plass.

Flere skrivetips

Mer på Språkrådets rettskrivningsregler.

Ta også kontakt med kommunikasjonsavdelingen hvis du trenger videre hjelp.

Denne siden blir oppdatert med flere eksempler etter hvert.

Tips om flere språklige saker til denne siden

ingrid.h.sollie.jpg

Ingrid Holst Sollie

Seniorrådgiver
Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt
imported-image

Kjetil Bjørgan

Kommunikasjonssjef
Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt
imported-image

Anniken Jess Iversen

Seniorrådgiver
Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt
Sist oppdatert: 15. november 2018