Retningslinjer for mediekontakt

Alle medarbeidere står fritt til å uttale seg til media, og NMH ønsker at ansatte bruker sin fagkompetanse aktivt i samfunnsdebatten. Her er noen retningslinjer for mediekontakt.

  • Rektor er Musikkhøgskolens fremste talsperson i offentligheten.
  • Ved direkte henvendelser fra journalister bør alle ansatte aktivt rådføre seg med og informere kommunikasjonssjefen før henvendelsen besvares, men alle står likevel fritt til å uttale seg.
  • Ansatte må gjøre det klart om de snakker på egne vegne eller som representant for Musikkhøgskolen.
  • De viktigste momentene for å lykkes med mediekontakt er: Kunnskap, respekt, ansvarlighet, tilgjengelighet, åpenhet og serviceinnstilling.
  • Det anbefales at alle ansatte følger våre kommunikasjonsetiske prinsipper.

NMHs kommunikasjonsetiske prinsipper

  • Ærlighet. Alt vi sier skal være pålitelig.
  • Respekt. Vi skal forstå og ha respekt for rollene til eksterne interessenter som tar kontakt.
  • Ryddighet. Vi skal aldri snakke nedsettende om våre konkurrenter og meningsmotstandere, enten det gjelder individer eller organisasjoner.
  • Proaktivitet. Vi vil, såfremt det er mulig, ha full åpenhet om saker som angår vår virksomhet.
  • Kunnskapsbasert. Våre påstander skal være basert på dokumentert kunnskap, ikke på rykter og spekulasjoner.

Kommunikasjonsstrategi for NMH 2017-2022

imported-image

Kjetil Asdal Bjørgan

Kommunikasjonssjef
Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt
Sist oppdatert: 30. april 2019