Veiledning til å publisere på nett

Staten har fastsatt regler for universell utforming av tekstinnhold og bilder. Følg disse enkle reglene når du legger ut innhold på nett.

Tekstinnhold

Tenk på dette når du fomulerer teksten

 • Det viktigste først!
 • Ett tema per avsnitt.
 • Tenk på hvem som skal lese det.
 • Leserne skanner siden på jakt etter det de er interessert i. De er mer utålmodige og kresne enn når de leser på papir.
 • Ikke bruk stammespråk eller forkortelser som er interne.
 • Sett punktum og hold setningene korte.
 • Bruk aktivt språk og unngå upersonlige pronomen som «man».
 • Kutt ut overflødige ord.
 • Bruk enkle ord – de ordene som brukes i dagligtale (kall spaden en spade).

Klarspråk

Innholdet på nett skal alltid følge klarspråk i staten. Brukerne skal finne det de trenger, forstå det de finner og kunne bruke det de finner, til å gjøre det de skal.

Er du usikker på hva dette betyr? Ta DIFIs e-læringskurs i klarspråk (difi.no)!

Formatering av overskrifter

 • Vær raus med mellomtitler.
 • Bruk overskrifter (Heading 2, heading 3 osv.) ikke fet skrift, for å markere en overskrift.
 • Ikke hopp over nivåer, som bare å bruke Heading 3, selv om du synes det ser penere ut.

Universell utforming av lenker

 • Lenketeksten skal beskrive lenkemålet. Det aller beste er om lenketeksten kan forstås alene, uten sammenhengen.
 • Aldri legg lenken kun på småord som «her», «klikk her» eller «les mer».
 • Hvis du lenker til en fil (pdf, doc, xls), så skal lenketeksten inneholde hva slags fil det er. Hvis det er en veldig stor fil, kan du også ta med størrelsen på fila.

Eksempler

Hvis du lenker til en forskrift i lovdata, da skal lenketeksten beskrive hvilken forskrift det er, så folk skjønner hvor lenken går.

Riktig: Les mer om Forskrift om endring i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (lovdata.no)

Feil: Lovdata.

Riktig: Mal for semesterplan i kammermusikk 2017-2018 (DOC)

Lister

Punktlister er fine for å strukturere innholdet. Hvis du limer inn fra word, så blir det ofte mye tull. Lag dem heller direkte i Lime.

Tabeller

Store kompliserte tabeller er vanskelige å lese, del dem gjerne opp i mindre tabeller. Eller la være å bruke tabeller i det hele tatt.

Universell utforming av bilder

 • Oppløsning til nett er 72 dpi.
 • Lag forståelige titler på bildene, dette er viktig for svaksynte og for andre som bruker nettsiden, så de kan finne igjen et spesifikt bilde.
 • Byline: fotograf bør krediteres – vi skal ikke bare hente bilder fra nettet. Copyright-informasjon kan du legge inn i Lime når du laster opp bildet. 
 • Bildetekster: tittel, ingress og bildetekst er ofte det eneste folk leser på en nettside

Alternativ tekst på bilder

På alle bilder kan du legge inn en alternativ tekst. Blinde og svaksynte bruker den hvis de ikke kan se bildene. Alt-teksten må derfor beskrive innholdet i bildet. Du finner feltet for «Alternativ text» nest nederst på siden når du laster opp nye bilder i Lime, eller når du henter frem et bilde inne i tekstredigeringen i Lime.

Hvordan skrive en god Alt-tekst:

 • Hvis bildet har et meningsbærende innhold, da skal det beskrives i alt-teksten.
 • Hvis bildet er en del av et design, eller ikke har noen mening, da skal det ikke være noen alt-tekst.
 • Teksten skal være kort.
 • Prøv å beskrive innholdet i bildet og hva det betyr i sammenhengen du bruker det. Et bilde kan ha forskjellig betydning på forskjellige nettsider og sammenhenger.
 • Hvis det er tekst på bildet (det skal det helst ikke være), så skal den teksten være med i alt-teksten.
 • Hvis bildet har en lenke, så skal alt-teksten beskrive lenkemålet.
 • Hvis bildet er en graf eller et diagram, så må du beskrive innholdet utfyllende. Da må du bruke bildetekst, heller enn alt-tekst.

Dokumenter

Et dokument som publiseres som en fil på nmh.no må være universelt utformet.

Se gjennom listen over krav som skal være oppfylt før du ferdigstiller og publiserer dokumentet.

Søkemotoroptimalisering (SEO)

De fleste av våre brukere kommer til nmh.no fra et Google-søk (i gjennomsnitt hele 66 prosent!). Det betyr at det er viktig å være synlig i Google slik at brukeren enkelt finner frem til ønsket side. 

Google har flere krav til hva du som nettpublisist må gjøre for å dukke opp blant millioner av søketreff. Se Universitetet i Oslos lille guide til hvordan du kan gjøre siden din synlig i en søkemotor (uio.no).

Lyd og video

Video

 • All video skal tekstes.
 • Teksten skal transkribere hva som sies, og viktige lydeffekter. Informasjon om hvem som snakker er også nyttig, om det er flere mennesker.
 • Hvis det ikke er mulig å tekste videoen, så må den følges av en tekst som beskriver innholdet. Følgeteksten trenger ikke være ordrett, men må gi nok informasjon til at man forstår budskapet.
 • Autoplay på videoer skal ikke forekomme.

Lydklipp

Alle lydklipp skal ha følgetekst med nok informasjon til at man forstår budskapet.

Sosiale medier

Innhold i sosiale medier skal også følge prinsippene for universell utforming.

Mer informasjon

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har laget et kjekt lite e-læringskurs om universell utforming på nett. Det tar ca. en halvtime å gjennomføre.

Ta e-læringskurset i universell utforming her (difi.no).

Hjelp!

Trenger du hjelp med universell utforming av IKT eller generell nettpublisering? Ta kontakt med webmaster Anniken eller send en mail til webmaster@nmh.no.

Sist oppdatert: 20. september 2018