Tips for tilgjengelige PowerPointer

Har du noen gang tenkt over at skriftlig materiell som presenteres studentene kan være lite tilgjengelig? Er du opptatt av å dele presentasjoner, notater og annet skriftlig materiell er det viktig at disse faktisk kan brukes av alle.

En PowerPoint-presentasjon er av de aller mest brukte filformatene til deling av innhold fra presentasjoner og forelesninger. En PowerPoint kan være fullstendig uleselig for en blind student, og den kan være like ubrukelig for alle som ser godt. Hva må til for at den skal være god for alle?

Hvordan gjøre PowerPointen din tilgjengelig?

Bruk stilsett slik at teksten ikke bare blir til bilder. Stilsett finner du under Hjem-menyen under oppsett. Er du riktig flink går du inn og endrer lysbildemalen under menyen Visning. Sjekk hva som er tekst ved å trykke på disposisjonsvisning. All tekst du da ser er tilgjengelig for alle.

Beskriv grafiske elementer der hvor de vises frem. Dette kan gjøre direkte på lysarket, men om plassen blir for dårlig bruk alternativ tekst. Dette gjør du ved å høyreklikke og formatere bildet. Gjør dette om innholdet har pedagogisk verdi eller er viktig for forståelsen av teksten. Husk at alternativ tekst skal skrive betydningen av et bilde, og ikke selve utseendet. Dersom et bilde kun er til illustrasjon og ikke har pedagogisk verdi gir du det bare en kort alt-tekst, eller ingen tekst.

Huskeliste

  • Alle lysbilder må ha titler.
  • Skriv aldri på bilder eller andre illustrasjoner. Bruk ikke bilder eller mønster som bakgrunn.
  • Bruk gode kontraster. Svart eller mørk blå på hvit bakgrunn er det som flest vil ha nytte av.
  • Unngå blokkbokstaver og kursiv da det gir dårlig lesbarhet. Understreking skal ikke brukes på annet enn lenker.
  • Bruk fonter uten seriffer (Arial, Verdana, Calibri).
  • Unngå mer enn åtte punkter på en side.
  • Ikke lag tekstbokser for å skrive inn mer tekst. Hold deg til stilark, eller legg til tekstbokser i lysbildemalen.
  • Ikke skriv fulle setninger med mindre det er sitater. En punktliste er – akkurat – en oppsummering.
  • Vær forstiktig med effekter.
  • Se gjennom listen over krav til dokumenter som skal på nettsidene før du publiserer.

Tilgjengelighet i andre filformater kan du lese om på nettidene for tilgjengelighet og universell utforming i høyere utdanning.

Sist oppdatert: 12. februar 2016