Ferie 2017

Årets ferieperiode for undervisnings- og forskningspersonalet er fra og med uke 27 og til og med uke 31 (3. juli – 4. august). De som ønsker ferie som avviker fra NMHs hovedferie, må sende en søknad til nærmeste leder, som må gi svar innen 1. mai.

Det ble utarbeidet nye rutiner for fastsetting av tidspunkt for ferieavvikling ved NMH i 2015. Her finner du informasjon om ferie ved NMH.

Ferie i undervisningsfrie perioder

Faglig ansatte avvikler som hovedregel ferie i undervisningsfrie perioder og utenom perioder som er tillagt obligatoriske oppgaver, eksempelvis opptaksuker og eksamensperioder. Dette gjelder også den 6. ferieuken for ansatte over 60 år og seniordager for ansatte over 62 år.

For å sikre mer forutsigbarhet både for den ansatte og for ledere tilskrives de faglig ansatte hvert år før 1. mai med en orientering om konkret periode for årets hovedferie som legges til 5 uker fra begynnelsen av juli. Hvis den ansatte ikke har avtalt noe annet med nærmeste leder så vil vedkommende bli satt opp på ferie i denne perioden.

Den 6. ferieuken for de over 60 år avtales mellom hver enkelt og fagseksjonsleder.

Har du noen spørsmål om ferie kan du kontakte en av oss:

torild.gjerdet.JPG

Torild Gjerdet

Seniorrådgiver
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
hildegunn.espe.JPG

Hildegunn Espe

Førstekonsulent
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
imported-image

Cathrine Følstad

Rådgiver
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
Sist oppdatert: 16. mars 2017