Hvem er dine pårørende?

NMH trenger informasjon fra alle ansatte om nærmeste pårørende. Det er opplysninger som kun vil bli brukt i en nødsitasjon.

Opplysningene er konfidensielle og vil kun bli brukt ved et nødstilfelle, skade, ulykke eller i en krisesituasjon.

Dersom du ikke har registrert dine opplysninger kan du gjøre det i SAP (dersom du har tilgang)

Eller fyll ut skjema som du finner nederst på skjemaoversikten på nett>>

Sist oppdatert: 20. november 2017