Kom med innspill til konserter i vårsemesteret

Nå kan du melde inn konsertønsker til hovedprogrammet våren 2020. Du kan melde inn ønsker om både interne og eksterne konserter i denne registreringen. Frist er fredag 25. oktober.

Om prioritering

Konserter med en gjennomtenkt kunstnerisk profil og en klar idé blir prioritert. Registreringer etter fristen fredag 25.oktober prioriteres i andre rekke. Det er knappe ressurser og stor pågang i konsertsalene. Tenk derfor nøye gjennom hva du ønsker å gjøre, hvor, når og hva du prioriterer.

Trinn 1: innmelding

Klikk her for å gå til konsertinnmeldingsskjemaet.

I skjemaet er det svært viktig at du formidler tydelig konsertens eventuelle tilknytning til fag eller undervisning og eventuelle krav studenten i studieplanen, da dette kan være avgjørende for hvilken prioritet din konsert får i planleggingen.

Gjestelærer kommer på en spesiell dato

Dersom du har prosjekter der konsertdato avhenger av når eksterne eller tilreisende er på besøk og som må avklares raskt, ta direkte kontakt med produksjonssjef så vurderer vi sammen om det bør prioriteres spesielt.

Hvis du allerede har booket, bruk likevel skjemaet

Dersom du allerede har fått booket tid/sted for konsert, så ønsker vi at du fortsatt registrerer i skjemaet. Det er da viktig at du skriver i kommentarfeltet skriver at dette er en konsert som allerede er avtalt/booket.

Hele konserter eller innslag i en felles konsert

Ordinær konsertvarighet på NMH er inntil 75-90 min totalt, lengre konserter enn dette skal være unntaksvis og et bevisst valg av kunstnerisk art. Det er mulig å melde inn kortere konserter eller innslag også. Da vil produksjonsseksjonen forsøke å sette sammen flere innmeldinger til en hel konsert. Kom gjerne med forslag til delte konserter.

Still deg spørsmål om konserten må være i det offentlige programmet, eller om den kan gjennomføres som en huskonsert på et kammerrom, lærerkontor eller annet egnet sted, alternativt som en «lavterskelkonsert» eller i konsertseriene Impuls og Upolert og planlegges på senere tidspunkt.

Hva skjer etter registreringen?

Produksjonsseksjonen og konsertuvalget går gjennom det som er meldt inn og setter sammen en konsertsesong. Alle skal få svar på registrering.

Trinn 2: Utfyllende programinformasjon og bilder

Dersom du får bekreftelse på at konserten er booket, få en frist for å sende inn mer informasjon (program, medvirkende, bilder, tekster) om konserten. Derfor trenger ikke disse detaljene være på plass når du registrerer konsertønske i skjema.
Programinformasjon og bilder og sender du til konsertinfo@nmh.no

Til det trykte sesongprogrammet vil konserter som har en gjennomtenkt kunstnerisk profil og god informasjon prioriteres. Alle konserter tas ikke med i NMHs sesongprogram.

Viktig info om klassekonserter

Vi ønsker å legge til rette for en så effektiv utnyttelse av salene som mulig, og gi rom for flere klassekonserter totalt sett slik at flest mulig får gjennomført det de har behov for og ønske om.

Konsertutvalget vedtok derfor nye retningslinjer for planlegging av klassekonserter fra forrige semester. Klassekonserter skal gjennomføres innen fastsatte tidsrammer, og med en varighet som gir rom for at det legges to klassekonserter i samme sal på samme kveld. I praksis betyr dette mindre forberedelsestid i salen rett før konsertstart, men nok tid for selve konserten. Forberedelse må gjøres i et annet rom eller på en annen tid i salen etter nærmere avtale.

Klassekonserter kan ønskes på alle datoer, men vil nå legges med konsertstart kl. 17 eller 17.30 og 19 eller 19.30 (avhengig av dag).

Det er fortsatt slik at klassekonserter med en tydelig konsertprofil, tittel, omtale, konsept, kan behandles som en ordinær konsert i programmet, med mer tid i salen, osv. Det er viktig at dette i tilfelle kommer klart og tydelig fram allerede i innmeldingen av konsertønsket.

Lavterskelkonserter

Studentene har lavterskelkonsertmuligheter og konsertseriene Impuls og Upolert også i neste sesong. Se under. 

Spørsmål? Kontakt

lars.h.kurverud.jpg

Lars Holmen Kurverud

Seksjonssjef
Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon

Nyttig lesning om konseter på NMH

Konsertplanlegging

Ønsker du å ha en konsert i regi av NMH? Her finner du ut hvordan du skal gå frem.

Impuls og Upolert - nye konsertserier

Har du noe nytt du holder på å øve inn? Repertoar du gjerne vil holde vedlike? Eller noe annet du bare vil teste på publikum? Da kan de nye konsertseriene Impuls og Upolert være noe for deg!

Sist oppdatert: 7. oktober 2019