Ansatt: Her treffer du administrasjonen

Selv om vi ikke kan samles på NMH, holder vi hjulene i gang fra hvert vårt hjemmekontor. Administrasjonen er på nett og svarer på e-post.

Dette er en rar og uvant situasjon, selv om de fleste av oss har det helt fint hver for oss. Samhold er viktig, selv om vi skal holde avstand. Stengte barnehager og skoler, gjør at mange små barn er hjemme, og dette begrenser hvor tilgjengelig alle er til enhver tid. Men vi er på jobb – hjemmefra!

Digitale systemer, videoblogg og viktig informasjon

På nettsiden ligger saken «Koronatider – råd til studenter og ansatte».

Her finner du lenker til digitale læringssystemer og tekniske løsninger for hjemmekontor, helsemyndighetenes koronasider og rektor Peters videoblog. Der er det også informasjon om  karanteneregler, reiserestriksjoner, osv. Saken blir oppdatert daglig.

Studieseksjonen

Alle funksjonene rettet mot studenter er oppe og går. Studieseksjonen jobber med å å lage en beredskapsplan for alternativ eksamen.

IT

It-teamet er betjent i kontortiden, men hjemmefra. Send gjerne e-post til it@nmh.no om du har spørsmål.

Kommunikasjonsseksjonen

Både kommunikasjon og markedsføring er på jobb hjemmefra, og nås på e-postadressen kommunikasjon@nmh.no.

Biblioteket

Mange av databasene i biblioteket er tilgjengelig via VPN. I bibliotekkatalogen Oria finner du hvilket materiale som er tilgjengelig digitalt, se etter lenketeksten «tilgjengelig online». Vi har samlet info om vårt digitale tilbud under nettressurser. Biblioteket tar imot innkjøpsønsker, men kan ikke garantere når materialet blir tilgjengelig.

Biblioteket har fortsatt faste vakter via hjemmekontor hvor de besvarer spørsmål på mail (b@nmh.no).  

Personal, lønn, arkiv og regnskap

Alle på seksjonen jobber hjemmefra. Selv om noen arbeidsoppgaver blir tungvint, kan det meste gjøres digitalt. Alle e-poster til personal@nmh.no, regnskap@nmh.no, lonn@nmh.no og arkiv@nmh.no blir fulgt opp som vanlig.

Kontakt

Her finner du oversikt over hvem som gjør hva i administrasjonen.

Har du spørsmål som dreier seg om NMH og koronasituasjonen, kan du sende e-post til korona@nmh.no.

Sist oppdatert: 17. mars 2020