Søk ekstra FoU-ressurs til historieprosjektet

I tillegg til å søke om ekstra FoU til prosjekter til eit av sentra, kan du søke ekstra FoU til historieprosjektet. Fristen for å søke 1. november.

Prosjektleiar Astrid Kvalbein skriv: – I NMHs historieprosjekt trengs særleg meir stoff om utøvarutdanning. Kjenner du til fagmiljø, lærarar/musikarar (inkl. songarar), pedagogiske filosofiar, undervisningsmetodar eller noko anna som fortener å bli undersøkt og skrive om? Kven bør vi intervjue? Kan du sjølv bidra, om du får ekstra FoU til det?

Ta kontakt med prosjektleiar Astrid Kvalbein. Les meir om hitorieprosjektet>>

Sentra, ekstern finansiering og studentinvolvering

Du kan óg søke om ekstra FoU-ressurs til prosjekt som kan bli ein del av sentra CERM, CREMAH, NordART eller CEMPE, til utvikling av prosjekt som kan leide fram til søknader om ekstern finansiering og FoU-prosjekt som involverer studentprosjekt.

Frist og søknad

Søknadsfristen er 1. november.

Du finn meir informasjon og søknadssskjema FoU-sida for tilsette>>

Sist oppdatert: 25. september 2019