Vurderingsordningsprosjektet er nå ferdig

Siden vårsemesteret 2016 har det pågått et vurderingsordningsprosjekt ved Musikkhøgskolen der alle emner ved NMH er blitt gjennomgått.

Arbeidet ble satt i gang for å gjennomgå vurderingsordninger og arbeidskrav og sikre at disse var godt egnet til å fremme læring og vurdere læringsmål i emnene. Prosessen har inkludert alle fagmiljøene ved NMH, og vi vil rette en stor takk til alle faglig ansatte som velvillig har bidratt med sin tid og kompetanse til å utvikle tydelige emnebeskrivelser.

I løpet av perioden er 190 emner gjennomgått i fagmiljøene, behandlet i programutvalg for så å bli vedtatt av studieutvalget. Da arbeidet startet var det i overkant av 100 ulike vurderingsordninger i bruk. Vi har nå 13 ulike vurderingsordninger. Oppdaterte emnebeskrivelser er nå tilgjengelig på nmh.no, og vi anbefaler alle å sjekke opp sine emner.

Vurderingsordningsprosjektet avsluttes nå, men det er fremdeles enkelte emneområder som gjenstår og som vil behandles av programutvalg tidlig på høsten. Dette gjelder hovedinstrumentemner, pedagogikk- og fagdidaktikkemner, ensembleledelse 1 og 2 og masterarbeid på mastergradsstudiet i utøving.

Kontakt

Sist oppdatert: 27. juni 2017