Interne støtteordninger

Norges musikkhøgskole tilbyr ulike støtteordninger for gjennomføring og formidling av FoU-arbeid.

Dersom du trenger reisestøtte til formidling av egen FoU, må du fylle ut og sende inn Søknadsskjema  for reisestøtte til formidling av egen FoU.

Har du behov for støtte til lyd- eller tekstpublisering, må du fylle ut og sende inn Søknadsskjema for støtte til lyd- eller tekstpublisering.

Søknader kan innsendes fortløpende til fou@nmh.no

Dersom du ønsker annen reisestøtte, må du ta kontakt med din fagseksjonsleder.

Sist oppdatert: 20. februar 2014