Interne støtteordninger

Norges musikkhøgskole tilbyr ulike støtteordninger for gjennomføring og formidling av FoU-arbeid.

Reisestøtte

Hvis du trenger reisestøtte til formidling av egen FoU, må du fylle ut og sende inn Søknadsskjema for reisestøtte til formidling av egen FoU (Excel-dokument).

Dersom du ønsker annen reisestøtte, må du ta kontakt med din fagseksjonsleder.

Lyd- eller tekstpublisering

Har du behov for støtte til lyd- eller tekstpublisering, må du fylle ut og sende inn Søknadsskjema for støtte til lyd- eller tekstpublisering (Word-dokument).

Hvor sender du søknaden?

Du sender inn søknaden din fortløpende til fou@nmh.no.

Sist oppdatert: 20. februar 2014