Bilde av publisert prosjekt 2.jpg

Retningslinjer for publisering og arkivering av FoU-resultater

Retningslinjene angir hvor ansatte kan publisere sine FoU-resultater og hvor de arkiveres. 

Publisering

1. NMH tilbyr sine ansatte å publisere sine FoU-resultater ved hjelp av standardiserte løsninger.

Elektronisk publisering

  • På nmh.no
  • På en ekstern plattform driftet av NMH, p.t. wordpress-plattform (det foreligger egne bestemmelser om adgang til å benytte denne plattformen)
  • Som elektronisk fil (pdf, interaktiv pdf, ebok) i NMH-publikasjoner, publisert i Bibsys Brage (jf. Retningslinjer om adgang til å publisere i NMH-publikasjoner)
  • Som elektronisk fil gjennom delingskanaler/strømmetjenester (Soundcloud, Vimeo, Spotify/Tidal/Apple Music)
  • Stipendiater og mottakere av støtte fra Prosjektprogrammet kan også publisere i Research Catalogue.

Trykt publisering

  • Som trykt bok i NMH-publikasjoner (jf. Retningslinjer om adgang til å publisere i NMH-publikasjoner)

2. Innenfor disse løsningene vil NMH ta vare på tekst, bilde, lyd og video for den ansatte, og blant annet rapportere strømming av digitalt materiale i henhold til opphavsrettslovgivning.

3. Alle rettigheter knyttet til publisert materiale skal avklares av den ansatte selv.

4. En ansatt som velger å publisere sine FoU-resultater på andre elektroniske publiseringsplattformer enn standardløsningene, for eksempel egne nettsider, må selv ta ansvaret for forvaltningen og driftingen av domenet, serverplass og det digitale innholdet, inkludert forpliktelser mht. økonomi, rettighetsavklaring og -rapportering. Den ansatte kan ikke påregne teknisk bistand til utvikling på annen plattform.

5. Kostnader forbundet med å sette opp løsninger på andre plattformer enn NMHs, dersom standardløsningen ikke dekker deres behov, kan etter søknad i visse tilfeller (f.eks. for stipendiater) dekkes av NMH.

6. Ansatte som velger å publisere i henhold til punkt 4 og 5, må ved publiseringstids-punktet avlevere det digitale innholdet til NMH, tagget med bestemte opplysninger og i filformater NMH oppgir. Dette gjøres for å imøtekomme krav om arkivering. NMH påtar seg ansvaret og kostnadene forbundet med å redigere det digitale innholdet i en interaktiv pdf. Materialet kan eventuelt også publiseres som e-bok etter avtale.

7. NMH-ansatte (stipendiater, deltakere i prosjekter under Prosjektprogrammet og fast tilsatte) må levere et kort sammendrag av sitt FoU-prosjekt etter oppstart, uansett hvor den NMH-ansatte vil publisere sine resultater.

Arkivering

NMH forplikter seg til å arkivere FoU-resultater. Institusjonens foretrukne arkiv er Bibsys Brage, der følgende materiale arkiveres:

  • NMH-publikasjoner
  • Masteroppgaver
  • Artikler publisert i andre tidsskrifter, etter avtale mellom forfatter og utgiver
  • Kunstneriske resultater (tidl. Kunstnerisk refleksjon, «materiale som viser kunstnerisk refleksjon»)

Man kan også arkivere lyd- og videoopptak, når rettighetene er avklart. Tekst-, lyd- og videofiler der rettighetene ikke er avklart kan også arkiveres i Brage, men med visning der kun metadataene er tilgjengelige.

NMH-publikasjoner, masteroppgaver og kunstneriske resultater arkiveres også i Public 360˚, NMHs offentlige arkiv- og saksbehandlingsløsning.

Disse retningslinjene forvaltes av Studie- og FoU-seksjonen.

Oppdatert per 1.12.2015

Kontakt

imported-image

Anders Eggen

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 22. januar 2016