Årsrapport – stipendiat og veileder

Stipendiat og hovedveileder(e) har et likeverdig ansvar for den årlige rapporteringen. Dette innebærer separat rapportering fra stipendiat og veileder.

Rapportene skal være et supplement til den løpende oppfølgningen av prosjektet og stipendiaten, og de skal gi institusjonen informasjon om status på prosjektet og veiledningen.

I tillegg skal rapportene avdekke og avhjelpe eventuell manglende progresjon i prosjekt og obligatorisk del og mangler ved veiledningen. Manglende eller mangelfull fremdriftsrapportering fra stipendiaten kan medføre tvungen avslutning før avtaleperiodens utløp, jf. Forskriften §7-3. Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten, kan bli fratatt veilederansvaret.

Maler for årsrapporter

Norsk

Engelsk

Frist for innsending av årsrapport: 15. oktober.

Rapporten sendes til Birgitte Oppegaard Pollen.

Sist oppdatert: 15. september 2015