Disputas

Disputasen er et offentlig forsvar av det kunstneriske doktorgradsprosjektet.

Disputasen skal, så frem det lar seg gjøre, finne sted innen to (2) måneder etter at Utvalg for Ph.d.-programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid (KUST-utvalget) ved NMH har godkjent bedømmelseskomiteens innstilling om at prosjektet er godkjent og verdig til å forsvares.

Rammen rundt 

Den komiteen som opprinnelig har bedømt doktorgradsresultatet, bedømmer også det offentlige forsvaret. Det offentlige forsvaret skjer på engelsk eller norsk med mindre NMH godkjenner et annet språk.

Det skal normalt være to opponenter. De to opponentene skal være medlemmer av komiteen. NMH finner egnet lokale for disputasen. Det er normalt Auditoriet, men i helt spesielle tilfeller kan Levinsalen vurderes dersom salen er ledig på det tidspunktet. 

Disputasen ledes av rektor eller den rektor bemyndiger. Den som leder disputasen, gjør rede for innlevering og bedømmelse av doktorgradsresultatet. Deretter redegjør doktoranden for hensikten med og resultatet av doktorgradsarbeidet. Førsteopponenten innleder opposisjonen og andreopponenten avslutter opposisjonen. NMH kan eventuelt fastsette en annen oppgavefordeling mellom opponentene og mellom doktoranden og førsteopponenten. Etter at begge opponenter har avsluttet sin opposisjon, gis de øvrige tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio. En av opponentene avrunder opposisjonen, og disputasleder avslutter disputasen.

Tidsplan

 • Disputasleder ønsker velkommen. Publikum står oppreist mens det spilles en fanfare, og stipendiat og bedømmelseskomité ankommer stedet i prosesjon i denne rekkefølgen: stipendiat, leder, førsteopponent og andreopponent.
 • Disputasleder introduserer programmet, stipendiaten og prosjektet, samt bedømmelseskomiteen.  
 • Stipendiaten presentere prosjektet sitt (inntil 45 min.) 
 • Pause (inntil 30 min.)
 • Bedømmelseskomiteens leder offentliggjør resultatet av stipendiatens presentasjon: godkjent eller ikke godkjent. Dersom godkjent:
 • Diskusjon/opposisjon mellom 1. opponent og stipendiat (inntil 45 min).
 • Diskusjon/opposisjon mellom 2. opponent og stipendiat (inntil 30 min.)
 • Spørsmål ex auditorio i de tilfeller der publikum har meldt inn spørsmål.
 • Disputasleder avrunder disputasen og ønsker velkommen til en uformell mottakelse.
 • Bedømmelseskomiteen trekker seg tilbake for å vurdere disputasen. 
 • Uformell mottakelse (normalt inntil en time). Bedømmelseskomiteen ankommer mottakelsen og offentliggjør konklusjonen: godkjent eller ikke godkjent. Dersom godkjent:
 • Representant for programmet holder takketale til stipendiaten.

Praktiske forhold

NMH organiserer og dekker utgiftene til den uformelle mottakelsen. Det vil serveres forfriskninger og snacks. I de tilfeller der stipendiaten ønsker å invitere til middag for å feire disputasen ("disputasmiddag"), skal stipendiaten selv dekke og organisere dette. Stipendiaten sender selv ut invitasjoner. NMH har ikke lokaler egnet til dette fomålet. Utgifter knyttet til en slik middag, kan ikke dekkes av prosjektmidler.  

Sist oppdatert: 4. januar 2019