Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid tilbyr gjennom seminarer, samlinger og konferanser fellesfaglig opplæring for stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Forskerskolen er tverrkunstnerisk og den inngår i opplæringsdelen og er obligatorisk for alle kandidater som tas opp på Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid ved NMH.

Undervisning og aktiviteter i forskerskolen 

Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid er ett av emnene i studieplanen for Ph.d.-programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved NMH. Dette emnet F. Ved å følge lenken får du informasjon om forskerskolens innhold og datoer for aktivitetene (seminarer og samlinger) i perioden 2019-21. Alle aktivitetene er obligatoriske og krever aktiv deltakelse.  

Sist oppdatert: 5. september 2017