Interne seminarer

Utvalg for Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid arrangerer en rekke  aktiviteter for våre kunststipendiater. Aktivitetene er obligatoriske med mindre annet står skrevet.

2019 høst

25. og 26. september

Seminar I i emnet "Kunstnerisk utviklingsarbeid i musikk" i studieplanen.

Seminaret er kun for stipendiater med oppstart 1.9.2019.

Tid: 1000-1500 (begge dager)

Sted: 25.september rom 01007 / 26. september U1020

Her finner du program for seminaret. 

11. desember

Midtveisevaluering Sanae Yoshida

Les om Yoshidas prosjekt Det mikrotonale klaver. Her kan du lese om ordningen med midtveisevaluering.  

Tid: 1100-1330

Sted: kommer

Opponent: Elisa Järvi, pianist og forsker, Sibelius Akademiet

 

2020 vår

5.-6. februar 

Ding-dong or dong-ding? – a celebration of music within artistic research

Under denne festivalen feirer NordART Arne Nordheims arv med musikk, film og forestillinger skapt gjennom grensesprengende, modige kunstneriske prosesser.

Omtale

Hva er musikk for ansiktet? Hvilken musikk kan bli til når pianisten stemmer om og gjør klaveret mikrotonalt? Hvordan improvisere med «kreative» maskiner? Hva skjer når ti internasjonale kunstnere og studenter, lærere og stipendiater ved NMH braker sammen og nytolker Beethovens sju (!) klaverkonserter?

Les mer om festivalen her. 

Program kommer senere.

  

Sist oppdatert: 5. september 2017