Ønsker du et utenlandsopphold?

Ph.d-stipendiater kan delta i EUs mobilitetsprogram Erasmus+ som studenter eller som ansatte.

Studentutveksling gjennom Erasmus+

Ph.d.-kandidater kan søke om å reise på studentutveksling gjennom Erasmus+ til en av NMHs partnerinstitusjoner i Europa. Se oversikt over NMHs samarbeidspartnere her. Oppholdets varighet må være på mellom tre og tolv måneder. Avhengig av hvor man reiser vil man kunne motta et stipend på €410-€460 per måned.

Ansattutveksling gjennom Erasmus+

Som ansatt stipendiat ved NMH kan du søke om Erasmus-støtte til et kortere opplæringsopphold ved en godkjent høyere utdanningsinstitusjon i Europa. Varigheten på et slikt opphold kan være mellom to dager og to måneder. Hvor mye man kan få i støtte blir avgjort etter en individuell vurdering i hver enkelt sak.

Et opplæringsopphold kan bestå av jobbskygging, observasjon, workshop, kurs, seminarer eller liknende. Deltakelse på større konferanser godkjennes ikke som et opplæringsopphold.

Stipendiater i full stilling med tilfredsstillende progresjon vil bli prioritert.

Spørsmål? Skriv en e-post til international@nmh.no

Kontakt

tone.jordhus.JPG

Tone Jordhus

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
imported-image

Miriam Rintelen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 29. mai 2018