Progresjonsseminar

Det arrangeres årlige progresjonsseminarer der stipendiaten skal presentere status på arbeidet med prosjektet. 

Progresjonsseminarene er obligatoriske for NMHs stipendiater og gjennomføres én gang i året – første gang i første semester og siste gang det semesteret prosjektet innleveres. Ved behov kan stipendiaten innkalles til to progresjonsseminarer i året. 

Samtalene er obligatoriske, individuelle og varer i ca. 30 til 45 minutter.

Innhold

Progresjonssseminarene skal

  • være en formalisert oppfølging av NMHs stipendiater og deres veiledning
  • gi KUST-utvalget oversikt over den enkelte stipendiats progresjon fra oppstart til innlevert prosjekt
  • avdekke eventuelle problemer/avvik knyttet til veiledning og/eller fremdrift
  • avdekke avvik fra planlagt fremdrift og sørge for å fremskaffe reviderte fremdriftsplaner
  • sikre at eventuelle tiltak for å bedre mangelfull progresjon identifiseres og iverksettes i samarbeid med veileder

Kort oppsummert: Hvor står du nå, hvor skal du og hvordan skal du komme deg dit?

Dagsorden

  • Status på prosjektet.
  • Prosjektets videre framdrift.
  • Eventuelle utfordringer (stikkord: praktiske forhold, veiledning).
  • Endringer underveis (stikkord: avvik fra prosjektbeskrivelse/plan, budsjett).
  • Ressurser og tidsbruk.

Stipendiaten skal i forkant av møtet forberede seg på hvert av punktene under dagsordenen.

KUST-utvalgets leder og sekretær vil være tilstede på seminarene. I de tilfeller der det dukker opp spesielle forhold som bør følges opp, kan KUST-leder innkalle til møte med stipendiat og hovedveileder i etterkant at progresjonsseminaret. 

Sist oppdatert: 5. september 2017