Prosjektspesifikk del

Den prosjektspefikke delen er et eget obligatorisk emne i studieplanen for kandidater på Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid ved NMH. 

Innhold

Kandidaten skal selv foreslå et emne bestående av aktiviteter som er særskilt relevante for det spesifikke prosjektet. Dette kan være kurs, emner eller seminarer organisert av eksterne institusjoner, både i inn- og utland, eller det kan være individuelt utviklede aktiviteter ved egen institusjon eller en annen institusjon over tema knyttet direkte til prosjektet. I dette kan undervisning inngå.

Ordinære aktiviteter knyttet til gjennomføringen av det kunstneriske doktorgradsprosjektet, slik som f.eks. visninger og fordypning i litteratur, kan ikke inngå i dette emnet.  

Omfang

Den prosjektspesifikke delen har et omfang på 5 studiepoeng (ECTS) og aktivitetene i denne delen skal gjennomføres i løpet 2. og 3. studieår. Ett studiepoeng tilsvarer 30 arbeidstimer.  

Søknad 

Kandidaten må søke om å få emnet godkjent av Utvalg for ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Forslaget skal diskuteres med hovedveileder før søknaden legges fram for utvalget. Fagseksjonsleder skal også involveres dersom kandidaten ønsker at undervisning ved NMH skal inngå som en aktivitet i emnet. Søknaden skal sendes innen utgangen av 2. semester.

Søknadsskjema

Det er obligatorisk å bruke følgende søknadsskjema

Sist oppdatert: 13. august 2019