Prosedyre for søknad om ekstra produksjonsmidler for stipendiater på Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid ved NMH

Utvalg for Ph.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid ved NMH kan tildele ekstra produksjonsmidler som går utover de ordinære prosjektmidlene til stipendiater som kan dokumentere et særskilt behov for slike ekstra midler.

 

Normalt tildeles ekstra produksjonsmidler på inntil 150 000 NOK. Det kan kun søkes om slik støtte en gang i løpet av stipendiatperioden. Søknader som ikke tilfredsstiller krav til søknaden vil ikke bli vurdert.

Kriterier for tildeling

Ekstra produksjonsmidler, som går utover de ordinære prosjektmidlene, tildeles stipendiater som kan dokumentere et særskilt behov for slike ekstra midler. Den ekstra produksjonsstøtten tildeles kun til produksjonsrelaterte poster som inngår i det kunstneriske resultatet av doktorgradsprosjektet.

Hva kan det søkes om ekstra produksjonsstøtte til?

Det kan søkes om ekstra produksjonsstøtte til følgende:

 • Leie av eksterne lokaler i forbindelse med prøver til en produksjon
 • Driftstøtte i forbindelse med en produksjon
 • Honorar til medvirkende i en produksjon
 • Leie av lokale til visning av en produksjon
 • Dokumentasjon av en produksjon
 • Innspillingskostnader
 • Komponisthonorar
 • Reisevirksomhet i forbindelse med en produksjon
 • Litteratur

Krav til søknaden

Ekstra produksjonsmidler tildeles på bakgrunn av skriftlig søknad som redegjør for følgende:

 • hva den ekstra produksjonsstøtten skal benyttes til,
 • regnskapsrapport for de ordinære prosjektmidlene
 • og budsjett for de omsøkte midlene. 

Søknaden stiles Utvalg for Ph.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid som fatter vedtak i saken. Utvalget kan tildele støtte til deler av det omsøkte beløpet.  

Utbetaling

Den ekstra produksjonsstøtten utbetales i henhold til NMHs økonomireglement.     

NMH 28.02.2018

Sist oppdatert: 15. mars 2018