Søknad om reisestøtte

Utvalg for Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid tildeler inntil 10 000kr i året i reisestøtte til stipendiater som ønsker å delta på en internajonal konferanse, seminar, workshop, kurs eller lignende.

Kriterier for tildeling

Reisen må være relevant for stipendiatprosjektet. Utvalget prioriterer søknader der stipendiaten skal delta aktivt, for eksempel med en presentasjon. Det er kun mulig å motta støtte til en reise i året, og maksimum tre ganger i løpet av stipendiatperoden. Reisemålet må finne sted utenfor Norge. 

Hva skal søknaden inneholde?

  • Beskrivelse av reisemålet,
  • begrunnelse for hvorfor reisen er relevant for ditt stipendiatprosjekt,
  • beskrivelse av din deltakelse,
  • tidsperiode og
  • budsjett. 

Hvor skal søknaden sendes?

Søknaden skal stiles Utvalg for Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid ved sekretær og behandles i ordinære utvalgsmøter.  

Sist oppdatert: 6. desember 2018