Språkvask av refleksjonen

Utvalg for Ph.d.-programmet i kunstnerisk utvklingsarbeid ved NMH tildeler inntil 8000NOK i midler til språkvask av refleksjonen til stipendiater som er i ferd med å avslutte stipendiatprosjektet. 

Midlene tildeles på bakgrunn av innsendt søknad. Det er kun mulig å søke om midler en gang. Det er naturlig at refleksjonen språkvaskes når den er ferdigskrevet og før den sendes til vurdering av bedømmelseskomiteen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde tittel på stipendiatprosjektet og omfanget på refleksjonen, dvs. antall sider med tekst. I tillegg skal stipendiaten foreslå en person som kan gjøre språkvaskoppdraget og tidspunkt for når refleksjonen skal sendes til språkvask. Søknaden skal videre inneholde kontaktinformasjon på språkvaskeren. Utvalget kan foreslå en annen person enn den stipendiaten selv foreslår. 

Søknaden skal sendes sekretær for utvalget minimum en måned før oppdraget skal utføres. 

Behandling av søknaden

Søknaden behandles i ordinære utvalgsmøter

I de tilfeller der utvalget godkjenner den innsendte søknaden, vil utvalgssekretær sørge for at det blir laget arbeidskontrakt med personen som skal utføre oppdraget. Avtalen lages i henhold til vedtaket og skolens personal- og økonomireglement. Det er først når avtalen er signert av begge parter, at oppdraget kan påbegynnes. Honorar utbetales etter endt oppdrag. 

     

Sist oppdatert: 3. januar 2019