NMH-publikasjoner

NMH-publikasjoner er NMHs eget forlag. Det utgir lærebøker, doktorgradsavhandlinger, noteutgivelser, kunstneriske refleksjoner, skriftserier innenfor høgskolens fagområder og enkeltstående monografier.

De fleste utgivelsene er gratis nedlastbare. Trykte versjoner kan bestilles.

NMH-ansatte kan kjøpe trykte utgivelser til halv pris.

Gå til presentasjons- og bestillingssidene våre for bli kjent med utgivelsene og for å laste ned og bestille trykte utgivelser.

Sist oppdatert: 4. september 2019