Opptak av konserter og arrangementer

Hvilke konserter gjør NMH opptak av? Hvor finner du gamle opptak?

Opptak av konserter ved NMH

Formidlingsseksjonen, i samarbeid med viserektor for formidling, bestemmer hvilke konserter som tas opp av NMH. 

Her er en liste over konserter som blir tatt opp i nåværende og tidligere semestre.

Konserter som ikke tas opp

Konserter som ikke er oppført i listen blir ikke tatt opp av NMH. Det er likevel mulig å få gjort opptak av slike konserter.

Arkivering og tilgjengelighet

Det tas opp ca. 60 konserter i året ved NMH. Totalt har det blitt tatt opp 1388 konserter fra juli 1992 til juni 2015.

Konsertopptakene er tilgjengelige gjennom biblioteket sitt søk på lyd/video.

Hvem gjør opptakene?

Yngve Guddal administrerer opptak gjennom sine nettsider.

Sist oppdatert: 8. februar 2017