Informasjon for ph.d-stipendiater

Kontaktpersoner

oivind.r.varkoy.jpg

Øivind Varkøy

Professor

Musikkpedagogikk

imported-image

Solveig Christensen

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen

Medlemmer i doktorgradsutvalget

Doktorgradsutvalget (DRU) har ansvar for driften av ph.d.-programmet. Utvalget består av en representant for hvert av de tre fagområdene som inngår i programmet og to stipendiatrepresentanter. 

Sammensetning våren 2019:

oivind.r.varkoy.jpg

Øivind Varkøy

Professor

Musikkpedagogikk

hans.o.gorset.jpg

Hans Olav Gorset

Professor

Oppføringspraksis, Blokkfløyte, Traverso

gro.trondalen.jpg

Gro Trondalen

Professor

Musikkterapi

ville.langfeldt.jpg

Ville Langfeldt

Stipendiat

Musikkpedagogikk

imported-image

Emil Bernhardt

Stipendiat

Oppføringspraksis

Ph.d.-representant i FoU-utvalget

FoU-utvalget er NMHs styringsorgan for saker som angår forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. DRU rapporterer til FoU-utvalget.

Ph.d.-representant 2018/19:

imported-image

Hilde Halvorsrød

Stipendiat

Oppføringspraksis

Sist oppdatert: 23. mars 2018