Aktivitetskalender

Denne siden presenterer aktivitetskalenderen for studieåret 2019/20. Sidene blir fortløpende oppdatert.

Opplæringsdel og kurs

 

Høsten 2019

 

Lenker til program:

Innføringsuka 2019: 2.-6. september 

Kursplan for høsten 2019 (ferdigstilles i august, inkl rom)

 

Litteraturlister for studieåret 2019/20 - ferdigstilles i løpet av august

Litteraturliste DRINNF90 - Innføringskurs m/etikk

Litteraturliste DRVIT90 - Vitenskapsteori m/innføring i musikkforskningsfeltet

Litteraturliste DRMET90 - Forskningsmetode

 

Litteraturlister for studieåret 2018/19

Litteraturliste DRINNF90 - Innføringskurs m/etikk

Litteraturliste DRVIT90 - Vitenskapsteori m/innføring i musikkforskningsfeltet

Litteraturliste DRMET90 - Forskningsmetode

 

Oppgave

Oppgavetekst for essay i vitenskapsteori og metode 2018/19

 

Viktige frister:

01 februar: Frist essay i vitenskapsteori

15 mars: Frist essay i forskningsmetode

Omfang: 7-8000 ord, ekskl. litteraturliste.

 

Våren 2020

 

......

 

> Tilbake til toppen

Forskerforum

Våren 2019

Onsdag 19. og torsdag 20. juni. Sted: Holmen fjordhotell i Asker.

Høsten 2019

Onsdag 11. og torsdag 12. desember 2019. Sted: 01015 på NMH

Våren 2020

Tid kommer

> Tilbake til toppen

Midtveisevalueringer

 

Høsten 2019

 

Våren 2020

  • Gisle Fuhr, musikkterapi: Februar/mars. Tid ikke fastsatt

Prøvedisputaser

 

Høsten 2019

Emil Bernhardt, oppføringspraksis: Onsdag 6. november kl 10 i auditoriet. Opponent: Førsteamanuensis Erlend Hovland, NMH

 

Våren 2020

...

> Tilbake til toppen

 

Disputaser

To disputaser er planlagt i desember 2019. Mer informasjon kommer i slutten av oktober.

> Tilbake til toppen

 

Sist oppdatert: 17. juni 2019