Aktivitetskalender

Denne siden presenterer aktivitetskalenderen for studieåret 2019/2020.

Opplæringsdel og kurs

Høsten 2019

Lenker til program:

Litteraturlister for studieåret 2019/2020 – oppdateres fortløpende

Oppgave:

Viktige frister

1. februar: Frist essay i vitenskapsteori

15. mars: Frist essay i forskningsmetode

Omfang: 7000–8000 ord, ekskludert litteraturliste.

Våren 2020

Informasjon kommer.

> Tilbake til toppen

Forskerforum

Våren 2019

Onsdag 19. og torsdag 20. juni. Sted: Holmen fjordhotell i Asker.

Høsten 2019

Onsdag 11. og torsdag 12. desember 2019. Sted: 01015 på NMH.

Våren 2020

Tid kommer.

> Tilbake til toppen

Midtveisevalueringer

Høsten 2019

  • Ville Himanka Langfeldt, musikkpedagogikk: Fredag 25. oktober 2019 kl 12, rom 03005. Kommentator: Professor Erkki Huovinen, KMH Stockholm.
  • Hilde Halvorsrød, oppføringspraksis: Onsdag 6. november 2019 kl 13, rom 03005. Kommentator: Førsteamanuensis Arnulf Mattes, Griegakademiet/UiB.
  • Mathias Gillebo, oppføringspraksis: Fredag 13. desember 2019 kl 13, rom 140. Kommentator: Professor Marius Timman Mjaaland, Teologisk faktultet/UiO

Våren 2020

Prøvedisputaser

Høsten 2019

Våren 2020

  • Anne Katrine Bergy, musikkpedagogikk: Torsdag 23. januar 2020 kl 13 i auditoriet. Opponent: Professor Tone Dyrdal Solbrekke, Institutt for pedagogikk, UiO

> Tilbake til toppen

Disputaser

Kim Boeskov, musikkpedagogikk: Torsdag 5. desember 2019 kl 12:00 i auditoriet

Avhandlingens tittel: Music and social transformation. Exploring ambigous musical practice in a Palestinian refugee camp.

Prøveforelesning: kl 10:15-11:00 i auditoriet (tema for prøveforelesningen offentliggjøres to uker før)

Bedømmelseskomité:

  • Prof. Alexandra Kertz-Welzel, Ludwig-Maximilians-Universitaet, München (1. opponent)
  • Prof. Geoff Baker, Royal Halloway University, London (2. opponent)
  • Prof. Petter Dyndahl, Høgskolen Innlandet (komitéleder)

 

> Tilbake til toppen

Sist oppdatert: 18. oktober 2019