Avhandlingsarbeidet

Avhandlingen utgjør 140 studiepoeng og er ph.d.-utdanningens hoveddel. Avhandlingen kan leveres som en monografi eller en sammenstilling av flere mindre arbeider ("artikkelbasert avhandling").

Avhandlingsmal

De ulike publikasjonsseriene fra Norges musikkhøgskole skal følge bestemte maler.

Retningslinjer for avhandlinger

En avhandling kan være en monografi eller en artikkelsamling, den kan være i et tradisjonelt bokformat eller i et interaktivt format.

Midtveisevaluering (50 prosent-seminar)

For alle som har startet på programmet i 2017 eller senere er det obligatorisk med midtveisevaluering. Denne skal foregå når kandidaten er midtveis i studieforløpet (det vil si når 50 prosent av stipendiatressursen gjenstår), uavhengig av hvor mye tekst man har produsert.

Les mer om midtveisevalueringen i egne retningslinjer.

Prøvedisputas

Som en del av arbeidet med avhandlingen skal alle kandidater gjennomføre en prøvedisputas seks til ni måneder før planlagt innlevering.

Les mer om prøvedisputas i studieplanen og i egne retningslinjer.

Sist oppdatert: 23. august 2019