Avhandlingen

Avhandlingen utgjør 140 studiepoeng og er ph.d.-utdanningens hoveddel. Avhandlingen kan leveres som en monografi eller en sammenstilling av flere mindre arbeider ("artikkelbasert avhandling").

Avhandlingsmal

De ulike publikasjonsseriene fra Norges musikkhøgskole skal følge bestemte maler. Malen som skal benyttes til ph.d.-avhandlinger finnes her.

Retningslinjer for avhandlinger

En avhandling kan være en monografi eller en artikkelsamling, den kan være i et tradisjonelt bokformat eller i et interaktivt format. Les mer om retningslinjene for ph.d.-avhandlinger ved Norges musikkhøgskole.

Midtveisevaluering

For alle som har startet på programmet i 2017 eller senere er det obligatorisk med midtveisevaluering. Denne skal foregå midtveis i tid, uavhengig av hvor mye tekst man har produsert. Les mer om midtveisevalueringen i egne retningslinjer.

Prøvedisputas

Som en del av arbeidet med avhandlingen skal alle kandidater gjennomføre en prøvedisputas 6-9 måneder før planlagt innlevering. Les mer om prøvedisputas i studieplanen og i egne retningslinjer.

Sist oppdatert: 17. juni 2019