Forskrift og forskningsetikk

Forskrifter

Alle som er tatt opp på NMHs ph.d.-program omfattes av Forskrift for graden ph.d. ved Norges musikkhøgskole, uavhengig av finansieringskilde. Forskrift om ansettelsesvilkår omfatter de som er tilsatt i stipendiatstilling.

Forskrift  for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges musikkhøgskole.

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor og stipendiat.

Forskningsetikk

Alle, uavhengig av fagfelt, er forpliktet til å drive etisk forsvarlig forskning. Disse retningslinjene er en god guide:

Generelle forskningsetiske retningslinjer

Forskningsetiske retningslinjer for humaniora og samfunnsfag

For øvrig anbefales nettsiden til De nasjonele forskningsetiske komiteene (NEK) Foruten de nevnte retningslinjene, inneholder sidene et forskningsetisk bibliotek, ofte stilte spørsmål, nyheter og mye annet som kan være til hjelp i ph.d.-prosessen.

 

 

 

Sist oppdatert: 19. mai 2014