Innlevering og disputas

Prosedyre for innlevering 02. september 2015

Egenerklæring ved innlevering 02. september 2015

Når avhandlingen leveres for vurdering, skal ph.d.-kandidaten legge ved et utfylt og signert skjema med faktaopplysninger samt bekreftelse på at forskrift, studieplan og etiske retningslinjer er fulgt.

Oppnevning av bedømmelseskomite 02. september 2015

Hovedveileder har ansvaret for å komme med forslag til medlemmer av bedømmelses­komiteen. Vi har et mål om å avvikle disputaser så raskt som mulig. Dette innebærer at vi forsøker å ha både komité og disputasdato klar når avhandlingen leveres.

Skikk og bruk ved prøveforelesning og disputas 02. september 2015

En veiledning for doktoranden. Opprinnelig skrevet av professor Harald Jørgensen (mars 2008) og senere revidert og oppdatert i tråd med gjeldende praksis (per oktober 2014).

Trykking, publisering og distribusjon 02. september 2015

Hvor mange avhandlinger får jeg? Kan jeg rette opp feil etter at avhandlingen er godkjent? Når, hvor og hvordan blir disputasen annonsert?