Egenerklæring ved innlevering

Når avhandlingen leveres for vurdering, skal ph.d.-kandidaten legge ved et utfylt og signert skjema med faktaopplysninger samt bekreftelse på at forskrift, studieplan og etiske retningslinjer er fulgt.

Sist oppdatert: 2. september 2015