Prosedyre for innlevering

Før innlevering av avhandling

Opplæringsdelen må være fullført og bestått

Skjema for dokumentasjon av opplæringsdelen finnes i programhåndboka på It’slearning og på denne siden.

Ferdig utfylt skjema sendes til doktorgradsutvalget (DRU) for godkjenning senest i samme møte som forslag til bedømmelseskomité skal behandles – helst før. Dokumentasjon på eksterne kurs og konferanser må være vedlagt skjemaet.

Skjemaet med dokumentasjon sendes elektronisk til per e-post til FoU-rådgiver innen ti dager før aktuelt DRU-møte.

Ombrekking

Skriv avhandlingen i ph.d.-malen (se programhåndboka kapittel 3.10 «Avhandlingsarbeidet»). Hold alle tabeller og illustrasjoner (noter, bilder) utenfor malen – marker hvor de skal være i den løpende teksten, men ha de i egne word-filer. Dette vil gjøre ombrekkingsarbeidet både enklere og sikrere. Avhandlingen skal følge NMHs mal for manuskripter i sin publikasjonsserie.

Dersom du planlegger å levere i et annet format enn bok m/vedlegg (som interaktiv, "klikkbar" PDF), er det viktig at du avklarer dette med NMH (ved publikasjonsansvarlig) i god tid før innlevering, slik at høgskolen kan avklare ressursbruk og rammer før arbeidet settes i gang. I enkelte tilfeller kan det oppstå problemstillinger som også må behandles av doktorgradsutvalget.

Når innlevering nærmer seg (ingen eksakt tidsfrist, men vi anbefaler ca. tre måneder før, og jo mer kompleks avhandling, jo tidligere), kontakter du publikasjonsansvarlig. Han setter deg i kontakt med NMHs publikasjonsredaktør, som har et særlig ansvar for å bistå ph.d.-kandidater med ombrekking av avhandlingen. Du trenger ikke ha alt klart før ombrekkingsarbeidet begynner. For eksempel er det lurt om redaktør får en eksempeltekst (gjerne et kapittel som er ferdigskrevet) og så mange illustrasjoner som mulig, slik at han kan klargjøre disse for innsetting i den endelige teksten.

Selve innleveringen

Avhandlingen leveres elektronisk (PDF) til FoU-rådgiver, samt i tre innbundne eksemplarer (med mindre avhandlingen kun leveres digitalt – etter avtale), komplett med alle vedlegg. Avhandlingen som leveres skal ha vært til ombrekking og ev. språkvask.

Sammen med innleveringen leverer kandidaten skjemaet «Egenerklæring ved innlevering av avhandling» i utfylt og signert stand. For avhandlinger på norsk, benyttes norsk skjema. For avhandlinger på engelsk (dvs. med ikke-skandinaviskspråklig komité), benyttes tilsvarende skjema på engelsk. Begge utgaver finne på lenken over.

Sist oppdatert: 2. september 2015