Søknad om godkjenning av opplæringsdel

Opplæringsdelen har et omfang på 40 studiepoeng og må være gjennomført og godkjent av doktorgradsutvalget før avhandlingen kan leveres til bedømmelse.

Opplæringsdelen omfatter følgende fem emner (studiepoeng i parentes):

  • DRINNF90 Innføringskurs m/etikk (4 stp.)
  • DRVIT90 VItenskapsteori (10 stp.)
  • DRMET90 Forskningsmetode (10 stp.)
  • DRVALG90 Prosjektspesifikt, valgfritt kurs (10 stp.)
  • DRFORMID90 Tekst- og formidlingsforum (6 stp.)

Emnene er nærmere beskrevet i studieplanen. I programhåndboken på It'slearning finnes dessuten detaljerte retningslinjer for essay og forskerforum.

Ta vare på all kursdokumentasjon og essayvurdering som du får underveis i studiet. 

Slik går du frem

1. Last ned og fyll ut skjema for dokumentasjon av gjennomført opplæringsdel. Skjemaet finnes også i programhåndboken på Canvas

2. I tillegg til utfylt skjema, må følgende dokumentasjon vedlegges:

  • Alle konferanser, kurs og andre aktiviteter som er gjennomført eksternt (det vil si ikke i regi av NMHs ph.d.-program) og som skal generere studiepoeng i opplæringsdelen.
  • Interne kurs som er gjennomført tidligere enn 2013.

3. Send inn skjemaet sammen med aktuell dokumentasjon til doktorgradsutvalget i god tid før planlagt innlevering av avhandling.

Søknad om godkjenning av opplæringsdel behandles på første mulige møte i doktorgradsutvalget. Protokoll av vedtaket sendes til ph.d.-kandidaten, samt til eksamenskontoret for registrering i såkalt "Felles studentsystem" (herfra genereres vitnemål etter at disputasen er gjennomført og bestått).

Sist oppdatert: 16. februar 2014