Konsertplanlegging

Ønsker du å ha en konsert i regi av NMH? Her finner du ut hvordan du skal gå frem.

1. Planlegg tidspunkt/ønsket periode for din konsert

Jo lengre i forveien du planlegger, desto bedre. 

OBS! NMH har to konsertsesonger i året. Høstsesongen starter uken etter oppstartsuken og går frem til eksamensperioden starter. Vårsesongen starter rett over nyttår og går frem til eksamensperioden starter.
I eksamensperiodene så har ikke NMH noe offisielt konsertprogram ut over eksamenskonserter. Det vil si at vi ikke booker eller bistår konserter i disse periodene.

For hver sesong så lyses innmelding ut med en satt frist for forslag til programmet. For å bli prioritert i sesongplanleggingen så MÅ man ha meldt inn sitt konsertønske innen den satte fristen. Alle innmeldinger som kommer etter denne fristen vil bli prioritert i andre rekke.

2. Tenk på hvorfor du skal ha konserten din – og for hvem?

Hvem er publikum og hvordan kan du nå de? Tenk gjennom hvordan du vil og kan markedsføre konserten.

3. Behov for teknikk og praktisk/teknisk bistand

Tenk igjennom om teknikk og eller behov for praktisk/teknisk bistand vil være avgjørende for din konsert.

Vi har begrensede ressurser og prioriterer disse svært nøye og vi ønsker å bruke de der behovet er avgjørende og absolutt størst. 

4. Fortell oss om din idé, dine behov og book din konsert

Se på siden hvordan booke sal/sted for din konsert for info om dette.

Klassekonserter

Konsertutvalget vedtok nye retningslinjer for planlegging av klassekonserter fra høst 2019: 

  • Klassekonserter skal gjennomføres innen fastsatte tidsrammer, og med en varighet som gir rom for at det legges to klassekonserter i samme sal på samme kveld. 

  • I praksis betyr dette mindre forberedelsestid i salen rett før konsertstart, men like lang tid i salen for selve konserten. 

  • Klassekonsertene kan i praksis fortsatt ønskes på alle datoer, men vil ha konsertstart kl. 17.30/18.00 (sal 17.00-19.30) eller kl. 20.00 (sal 19.30-22.00). 

  • Det er fortsatt slik at klassekonserter med en tydelig konsertprofil, tittel, omtale eller konsept kan behandles som en ordinær konsert i programmet, med mer tid i sal, osv. Viktig at dette i så tilfelle kommer klart og tydelig fram allerede i innmeldingen av konsertønsket. 

Markedsføring

Du er selv ansvarlig for å markedsføre konserten, og å melde konserten inn til de kanalene Musikkhøgskolen har, som nmh.no/arrangementer.

Du kan også lage egne plakater og programmer ved hjelp av enkle verktøy.

Tips og mer informasjon om markedsføring.

Kontakt

Bruk alltid e-postadressen konsertinfo@nmh.no hvis du vil nå produsentene eller noen i kommunikasjonsavdelingen angående program eller praktiske detaljer ved konsertene.

Sist oppdatert: 10. januar 2017