Booke sal for annen aktivitet

Lindeman og Levinsalen kan også bookes til opptak/innspillinger. Salene kan normalt ikke bookes til øvinger annet enn ved ledig tid på kort horisont eller når helt spesielle plass-, akustiske eller tekniske hensyn tilsier det.

Hva kan studenter booke?

Innspillinger

 • Studenter kan booke inntil tre timer i Lindeman eller Levinsalen for innspillinger og opptak (innleveringer og dokumentasjon i studiet, til opptaksprøver, konkurranser, prøvespill og så videre).
 • Det er kun anledning til å booke totalt tre timer frem i tid (det vil si tre bookinger á én time eller én booking á tre timer eller lignende).

Øving

 • Studenter kan booke øving i Lindeman eller Levinsalen ved ledig tid påfølgende to dager. Det kan bookes inntil to timer. Unntak fra denne regelen gjøres kun for øvinger til offisielle NMH-konserter, booking gjøres i så tilfelle av produsent.
 • Studenter kan også booke sal til øving til spesielle prosjekter der plass-, akustiske eller tekniske hensyn tilsier at det må finne sted i sal. Dette vurderes av produksjonssjef.

Tidsrom

Til innspillinger

 • Salene kan kun bookes på ukedager og helgedager før klokken 16.00. Alle kvelder er forbeholdt konserter, men kvelder kan likevel bookes for innspillinger dersom sal står ledig samme uke som rombehovet foreligger

Ordinære øvinger

 • Salene kan bookes på ledig til to påfølgende dager.
 • For øvrige spesielle prosjekter foretar vi en løpende vurdering, men slike øvinger vil normalt kun kunne legges på ukedager og helgedager før klokka 16.00.

Bookinghorisont

Til innspillinger

 • Saler kan kun bookes to måneder frem i tid.
 • Obs! Det er ikke mulig å booke til innspilling for januar til februar før sesongkonsertprogrammet er lagt.

Til øvinger

 • Saler kan bookes to påfølgende dager.
 • Bookingforespørsler gjeldende samme dag vil normalt ikke behandles. Andre bookingbehov vurderes fortløpende. 

Trenger du flere timer?

Hvis du har behov for og skal få godkjent booking på mer enn oppsatte tidsbegrensninger så skal det foreligge helt spesielle grunner til dette og dette må være direkte relatert til studiet ditt.

For å kunne innvilges dette så må du ha en bekreftelse fra faglærer, studieleder eller seksjonsleder som bekrefter dette behovet for studiet ditt.

Flygel

Hva kan opptak brukes til

Det er ikke tillatt å benytte salene på NMH til kommersielle opptak og utgivelser uten at det foreligger en konkret avtale på dette. I slike tilfeller vil det kunne være snakk om en utleie og ikke bruk av sal som student.

Hva med andre lokaler?

 • Kammersaler bookes gjennom ordinær webbooking og etter gjeldende retningslinjer
 • Sandvoldsalen kan normalt ikke bookes til innspillinger i studieårets undervisningsuker uten helt spesielle grunner. Ta kontakt med produksjonssjef om spørsmål.

Hvordan booke

Sjekk ledig tid i sal ved å søke opp rom i TimeEdit.

Send bookingforespørsel for ledig tid til rombooking@nmh.no. I forespørselen må du inkludere informasjon om

 • sal
 • dato
 • tidspunkt
 • navn
 • instrument
 • studium/kull
 • formål med henvendelsen (hva slags opptak du skal gjøre/til hva)
lars.h.kurverud.jpg

Lars Holmen Kurverud

Seksjonssjef
Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon
Sist oppdatert: 1. januar 2018