Hvordan booke sal/sted for din konsert

Har du en idé til en konsertproduksjon?

Vi planlegger vår konsertaktivitet i to hovedperioder på året og utlyser/inviterer til å komme med ønsker og innspill til konserter i NMH-regi.

Utlysningstidspunkter

  • Konserter i vårsemesteret: Utlyses i oktober.
  • Konserter i høstsemesteret: Utlyses i april.

Invitasjon til dette sendes ut til NMH-epost med en gitt frist.

Dette er hovedfristen for å få tildelt konserttid i saler eller på scener NMH samarbeider med og det er gjennom denne innmeldingen de aller fleste konsertmulighetene tildeles.

Etter at hovedsesongen er lagt så kan evenetuelle ledige tider bookes forløpende i løpet av semesteret.

Konsertsesongene

Høstsesongen starter uken etter oppstartsuken og går frem til eksamensperioden starter. Vårsesongen starter rett over nyttår og går frem til eksamensperioden starter.

I eksamensperiodene så har ikke NMH noe offisielt konsertprogram ut over eksamenskonserter. Det vil si at vi ikke booker eller bistår konserter av noe slag annet enn eksamenskonserter i disse periodene.

Langtidsplanlegging

Hvis du har behov for å planlegge enda lengre frem i tid enn etter planleggingshorisonten vi legger opp til så tar du kontakt med produksjonssjef Lars H. Kurverud for vurdering om det kan bookes og reserveres utenom hovedplanleggingen.

Korttidsplanlegging

Vi har full forståelse for at ikke alle kan planlegge så lang tid i forveien, spesielt for høstsemesteret og har derfor også forhåndsreservert en del konsertmuligheter som kan bookes på kortere sikt. For disse vil det være førstemann til mølla etter at hovedprogrammet er satt.

For studenter har vi også det såkalte "lavterskel studentkonsert"-tilbudet for Levinsalen og Sandvoldsalen

Les også om konsertseriene "Impuls" og "Upolert" som har kortere planleggingshorisont.

Interne øvingskonserter

Det er også mulig å avholde interne øvingskonserter på utvalgte rom for øvrig på huset

Disse konsertene skiller seg fra andre NMH-konserter ved at man ikke får noe support fra NMH ut over tilgang på rom og flygel.

Man er ansvarlig for absolutt alt i forbindelse med en slik konsert inkludert PR, rydding av sal, programmer, eventuelle publikumstall/begrensning og så videre.

Sist oppdatert: 23. januar 2019