Festivaler og andre større arrangementer

Har du lyst til å arrangere en festival, konferanse, større seminar eller lignende? Du må sende søknad om dette før planene settes i gang.

Søknad om å få arrangere festival og andre større arrangementer

Dersom et fagmiljø har ønske om å arrangere en festival eller annet større offentlig arrangement så kan dette være mulig med støtte fra produksjonsbudsjette. Det er i slike tilfeller avgjørende at det planlegges i god tid og at tiltaket aller først meldes inn for vurdering av prioriteringsutvalget.

Les om prioriteringsutvalget, planleggingshorison og møtedatoer for utvalget her.

Det kan være en fordel å drøfte tiltaket med produksjonssjef før innmelding til utvalget også, be gjerne om et møte med produksjonssjef Lars H. Kurverud.

Frister for avklaring av slike store arrangementer

Prioriteringsutvalgets frister må overholdes. Avklaring med produksjonssjef vedr nøyaktige datoer og økonomiske rammer iht. følgende frister:

  • Senest 15. september for arrangementer i påfølgende vårsemester.
  • Senest 28. februar for arrangementer i påfølgende høstsemester.

Krav om innhold i festivaler og andre større arrangementer som støttes av produksjonsbudsjettet

For å få støtte fra produksjonsbudsjettet, bør en slik festival eller større arrangement inneholde følgende elementer:

  • Studenter involveres i planlegging av arrangementene.
  • Arrangementene skal ha en tydelig faglig profil med læringsutbytte for de involverte studenter.
  • Arrangementet skal ha en tydelig utadrettet profil med fokus på publikum når programmet settes.
  • Arrangementet skal ha en klart dedikert ansvarlig faglig person som prosjektleder. Hvilken bistand produksjonsapparatet gir og rolleavklaring gjøres i hvert enkelt prosjekt.

Ønsker du mer informasjon om dette, kontakt

lars.h.kurverud.jpg

Lars Holmen Kurverud

Seksjonssjef
Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon
Sist oppdatert: 23. april 2014