Finansiell støtte

Her finner du informasjon om konserttiltak som kan støttes av produksjonsbudsjettet.

Støtte til enkeltkonserter/arrangementer

Produksjonskostnader ifbm konserter på NMH og konserter i NMHs program dekkes normalt av produksjonsbudsjettet. Dette kan til eksempel være kostnader til lyd/lys, scenografi, blomster, markedsføringstiltak, eventuell bevertning og andre produksjonskostnader.

Utgifter dekkes kun etter avtale med produksjonssjef eller dedikert produsent.

Støtte til andre konserttiltak

Andre konserttiltak kan også støttes av produksjonsbudsjettet, men kun etter søknad. Normalt vil støtte kun være relatert til reise/overnatting for reiser og leie av lokaler til enkeltkonserter. Det er en forutsetning at aktiviteten er direkte knyttet til undervisning og faglig aktivitet.

Dette kan inkludere

  • konserter i andre byer
  • rekrutteringsturneer på for eksempel VGS, folkehøgskoler og andre institusjoner
  • oppsøkende virksomhet, konserter i det offentlige eller lukkede rom
  • konserttiltak som del av profilering av NMH/fagmiljøer, inkludert reiser i inn-/utland

Hvordan søke støtte

Hvis du ønsker å søke støtte til konserttiltak som nevnt over, må du gjøre følgende:

  • Formulere en beskrivelse av prosjektet, inkludert enkelt budsjett og info om forventede kostnader. NB! Det er et krav om delvis egenfinansiering/egenandel i alle prosjekter.
  • Sende til produksjonssjef Lars H. Kurverud så tidlig som mulig i prosessen, sen søknad kan i seg selv være argument for avslag.
  • Konserttiltak der man har behov for produsentbistand fra NMH, eller konserter som finner sted i NMHs egne eller eksterne lokaler må følge ordinære frister og planleggingshorisont som for NMHs ordinære arrangementer. 

Mer info på konsertplanleggingssidene for konserter.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Etter du har fått innvilget støtte

Hvis du får innvilget støtte, vil det  i hvert enkelt tilfelle avtales hvordan booking og betaling skal skal foregå. I mange tilfeller vil student eller ansatt måtte legge ut for utgiftene selv, og deretter sende inn et refusjonsskjema (Excel) med originale bilag.

Det er også påkrevd en skriftlig rapport om prosjektet i etterkant.

Rapporten må leveres før eller sammen med refusjonsskjemaet.

Ønsker du mer informasjon om dette, kontakt

lars.h.kurverud.jpg

Lars Holmen Kurverud

Seksjonssjef
Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon
Sist oppdatert: 23. april 2014