Klaverrutiner

Her finner du informasjon om stemming og bruk av skolens klaverinstrumenter.

Faste rutiner for ettersyn/sjekk og stemming

Ettersyn/sjekk og stemming av Musikkhøgskolens klaverinstrumenter følger denne planen:

 • For preparert flygel til salene benyttes kun Yamaha C7, merket til "preparert bruk" ved innsiden av høyre flygelben. Stemmes månedlig.
 • Bechstein upright piano kan benyttes i begge saler som "bruksklaver". Stemmes månedlig.
 • Steinway C (gamle) i studio, stemmes månedlig.
 • Flygler på seminarrom stemmes månedlig.
 • Flygler for klaverlærere og akkompagnatører stemmes månedlig.
 • ​Flygler for studenter i 1. bygg (5. etasje) og 2. bygg (6. etasje) stemmes månedlig.
 • Alle andre instrumenter stemmes to ganger årlig.

Flyglene tilhørende konsertsalene:

 • To Steinway modell D, ett Steinway modell C og ett Bechstein C 234.
 • Skal få daglig stemming og teknisk vedlikehold.
 • Instrumentene skal til en hver tid holde konsert-/innspillingsstandard. Dette gjelder for hverdager, mandag til fredag.
 • Steinway modell D er merket med nye/gamle ved innsiden av høyre flygelben.

Oversikt over hvilke instrumenter som stemmes månedlig.

Bestilling av stemming og service

Konserter, opptak i studio og andre arrangementer med behov for særskilt stemming, samt stemming i helger meldes fra til via e-post til konsertinfo senest 14 dager i forkant for å komme i betraktning. Instrumentene blir markert med en infolapp og reservert for anledningen.

Til konserter i Lindemansalen stemmes begge Steinway D, hvis ikke andre ønsker er innmeldt. Steinway D (nye) er låst med bøyle, og skal kun brukes til konsert og generalprøve. Nøkkel lånes i resepsjonen.

​Til konserter i Levinsalen stemmes Steinway C og Bechstein C234, hvis ikke andre ønsker er innmeldt. Stemming blir normalt utført tidlig samme morgen som arrangementet finner sted, eventuelt siste hverdag i forkant av helge- og høytidsdager.

Pianisten eller annen hovedansvarlig for konserten er ansvarlig for å trille valgt flygel fra flygelgarasjen til respektive sal. Ved konserter med arrangementsvert, vil også verten bistå med flytting av flygel.

Bytte av røket streng og andre akutte behov for service rapporteres direkte til pianostemmerne Jan Haghus og Dag Vene.

 • E-post: pianostemmer@nmh.no

All annen kommunikasjon vedrørende bruk og stemming av instrumentene skal gå gjennom produsent Bendik Finnerud.

Rutiner for instrumentene tilhørende konsertsalene

Ved bruk:

 • Flyglene skal kun benyttes til konserter, eksamener og orkesterprosjekter hvor bruk av flygel inngår, ikke til øving.
 • Nøkkel til flyglene lånes i resepsjonen.
 • Skruene på hjulene skal være strammet godt til.
 • Flygeltrekket skal legges på et bord når det tas av, aldri legges på gulvet.
 • Den lange pinnen skal i det nest ytterste hullet i lokket, den korte skal i det ytterste.
 • Det er kun lov å preparere Yamaha-flyglet, ikke Steinway og Bechstein.

Ved forflytning og trilling:

 • Det anbefales å være to personer når et flygel skal trilles fra et sted til et annet. Et flygel veier mellom 400 og 500 kilo og må manøvreres med forsiktighet. Spesielt gjennom de trange slusene inn til konsertsalene bør man være spesielt påpasselig. Arbeidshansker for beskyttelse av hender og fingre lånes i resepsjonen.
 • Alle lokk skal være nede, både hovedlokket og lokket over tangenter og notestativ.
 • Notestativet må være skjøvet helt inn og lagt flatt for at lokket skal gå igjen.
 • Flygeltrekket skal være på.
 • Det er lettest å manøvrere et instrument med den smale enden først.

Ved oppbevaring:

 • Flyglene skal stå på anviste plasser og ikke steder hvor de kan sperre for nødutgangene.
 • Skruene på hjulene skal være strammet godt til.
 • Flygeltrekket skal være på.
Sist oppdatert: 22. november 2017