Markedsføre konserten

Du er selv ansvarlig for å markedsføre konserten, og å melde konserten inn til de kanalene Musikkhøgskolen har.

Tips til hvordan du markedsfører konserten din

Innhold

Før du kan få folk til å komme på konserten din, må du vite hva du tilbyr. Tenkt gjennom hvorfor folk skal komme å høre på. Er det et tema, en rød tråd, noe aktuelt? Tenk gjennom hvorfor du velger denne musikken. Hva gjør konserten viktig? Vær gjerne personlig.

I Oslo er det mange konserter hver dag, konkurransen er hard. Det er som oftest innholdet som gjør at folk gidder å komme – at folk blir oppmerksom på konserten. Å markedsføre noe uten innhold er fåfengt.

Formuler deg

Skriv noen setninger om konserten med utgangspunkt i tankene over. Hvordan ville du fortalt om konserten til noen i heisen fra 1. til 4. etasje? Vær konkret og tydelig. Bruk et hverdagslig språk. Kutt ut snikk-snakk – gå rett til kjernen.

Kanaler

Hvordan skal du nå det publikumet du ønsker? Noen leser Aftenposten, andre vg.no. De fleste er på sosiale medier, men der kan det også lett drukne. Det finnes gratis nettsider, du kan lage plakter og henge opp, men det beste er ofte jungeltelegrafen.

Facebook-arrangement lager du selv. NMH oppretter bare arrangement til noen få, utvalgte hendinger. Legg gjerne til NMH som medarrangør, eller send arrangementet på melding til NMH sin Facebook-side, så legges den til i oversikten over konserter ved NMH.

Praktiske verktøy

Presseomtale

Før du kontakter pressen forbered deg på at de spør om hvorfor de skal skrive om konserten din. Hva gjør den spesiell? Hvordan angår den folk?

Aktuell presse kan være fagpresse (som Ballade), Oslo-sidene i Aftenposten, lokalavis for Majorstua og omegn, musikkprogram i NRK, frokost-TV, Natt og dag. Hvilke journalister du kontakter avhenger av hva slags konsert du skal ha. 

Musikkhøgskolens kanaler for konserter

Arrengementskalenderen: Ønsker du å få konserten din inn i arrangementskalenderen, må du sende informasjon til konsertinfo@nmh.no. Alle arrangementer som er i arrangementskalenderen på nett vises på TV-skjermene i 1. og 3. etasje.

Konsertbrosjyre

NMH lager en konsertsesongbrosjyre to ganger i året, hvor vi markedsfører utvalgte arrangementer. For å bli vurdert må konserten din være innmeldt før 15. november.

Nyhetsbrev

Sendes ut en gang i måneden til ca. 1000 mottakere.

Kommunikasjonsseksjonen drifter disse kanalene og plukker ut sammen med ledelsen noen få konserter som får litt ekstra markedsføringsstøtte eller trykket konsertprogram.

Spørsmål om konsertmarkedsføring?

karina.krokaa.jpg

Karina Ayguavives Krokaa

Kommunikasjonsrådgiver
Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt
milad.gholami.jpg

Milad Gholami

Kommunikasjonsrådgiver
Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt
Sist oppdatert: 20. oktober 2017