TONO-rapportering

Alle offentlige og annonserte arrangementer i NMHs regi meldes inn til TONO, og det rapporteres per semester.

Den som er ansvarlig for hver enkelt av våre konserter eller arrangementer der det blir fremført musikk, er også ansvarlig for å melde inn repertoaret.

Du kan melde inn til TONO på to ulike måter:

1. Meld inn komplett program før arrangementsdato

Du kan melde inn komplett konsertprogram til konsertinfo@nmh.no i forkant av arrangementet.

Når du gjør dette, publiserer vi også konsertprogrammet i arrangementskalenderen på nmh.no.

Når semesteret er over blir alle konsertprogrammene meldt videre til TONO. Om vi ikke har mottatt et konsertprogram, melder vi kun at en konsert har funnet sted med informasjon om hvem, hvor og når. 

Viktig!

Vær nøye og inkluder både tittel og komponist så korrekt som du klarer.

Eller:

2. Meld inn programmet direkte til TONO

Du kan melde inn det komplette, fremførte konsertprogrammet direkte til TONO i etterkant av arrangementet.

Når du gjør det på denne måten, vil TONO kontrollsjekke innmeldingen opp mot arrangementene som er meldt inn fra NMH (som skrevet om i punkt 1). Hvis ikke konserten sto på lista vår, vil det heller ikke avregnes et vederlag. Det er derfor svært viktig at konserten også er publisert på nmh.no.

Når du melder inn selv, kan du hoppe over alle feltene for besøkstall, billettinntekter og så videre – dette tar vi oss av som ansvarlig arrangør.

Viktig!

Vær nøye med å oppføre tid og sted og bruk samme tittel som konserten publisert på nmh.no.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke konserter melder Musikkhøgskolen inn til TONO?

Vi melder inn i utgangspunktet alle konserter og arrangementer som blir offentliggjort i NMHs arrangementskalender.

Hvilke konserter blir offentliggjort i NMHs arrangementskalender?

I utgangspunktet offentliggjøres alle konserter som er planlagte, innmeldte og bekreftet gjennom hovedsesonginnmeldingen.

I tillegg kan registrert masterkonserter og andre konserter med NMHs faste ensembler publiseres – også om de ikke var planglagte og innmeldte i hovedsesongen.

Vi vurderer fortløpende – i hvert enkelt tilfelle – om øvrige arrangementer skal bli publisert. Lavterskelkonserter og konserter på interne rom ved NMH uten oppfølging fra produksjonsapparatet, publiserer vi ikke og er dermed heller ikke avgiftspliktige.

Er alle arrangementer på NMH eller i NMHs regi avregningspliktige?

Nei, det finnes enkelte unntak siden NMH er en utdanningsinstitusjon. Åpen undervisning og konserter på lavere nivå (bachelor) er eksempler på dette, men vi vurderer også dem i hvert enkelt tilfelle.

Hvis du er i tvil, tar du kontakt og avklarer med produsent.

Hvorfor må jeg melde inn repertoaret til TONO?

Du må melde inn repertoar fordi TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.

Ikke bare er det pålagt i Lov om opphavsrett til åndsverk at opphaver skal ha gitt sin tillatelse til fremføringer (noe som TONO altså forvalter), men TONO er også en svært viktig del av næringskjeden og helt avgjørende for svært mange av dine kollegers virke.

Besøk nettsidene til TONO for mer informasjon (tono.no).

Sist oppdatert: 16. august 2019