Opptak av konserter og arrangementer

Hvilke konserter gjør NMH opptak av? Hvor finner du gamle opptak?

Opptak av konserter ved NMH

Seksjonsleder for seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon, i samarbeid med kommunikasjonssjef og leder av konsertutvalget bestemmer hvilke konserter som tas opp av NMH for hvert semester.

Konserter med NMHs faste ensembler (Orkester, kammerkor, sinfonietta og storband) tas alltid opp.

Her er en liste over konserter som blir tatt opp i nåværende og tidligere semestre.

Konserter som ikke tas opp

Konserter som ikke er oppført i listen blir ikke tatt opp av NMH. Det er likevel mulig å få gjort opptak av slike konserter.

Arkivering og tilgjengelighet

Det tas opp ca. 60 konserter i året ved NMH. Totalt har det blitt tatt opp 1388 konserter fra juli 1992 til juni 2015.

Hvem gjør opptakene?

Sist oppdatert: 8. februar 2017