Reich Music for 18 musicians Lyden av NMH 2017.JPG

Lyden av Musikkhøgskolen 2020

I mars 2020 skal studenter og ansatte igjen prege Oslo med festivalen Lyden av Musikkhøgskolen.

Målene med festivalen, som skjer 3-4 dager (torsdag–søndag) i uke 12 2020, er blant annet synliggjøring og samarbeid på tvers av fagmiljøer.

Har du forslag til prosjekter?

Her kan du melde inn prosjektforslag.

Vi søker forslag til følgende:

  • Prosjekter ute i det offentlige rom.
  • Prosjekter som viser fagmiljøene – også aktiviteter utenom konserter – men det er ikke plass til at «alle har sin egen konsert».
  • Prosjekter på tvers av fagmiljøer og studieprogram.
  • Prosjekter som utnytter og bruker prosjektukene.
  • Prosjekter som passer i små rom – «åpent hus på NMH» eller med publikumspotensiale til å fylle Lindemansalen.
  • Prosjekter på Sentralen.
  • Prosjekter initiert, eiet og drevet av studenter

Det er nå ingen utlyst frist på forslag. Alle forslagene behandles fortløpende. Men jo tidligere du melder inn, jo større sjanse er det til å få realiserrt prosjektet.

Studenter og ansatte skal være med på planleggingen, og konsertutvalget søker to studentrepresentanter som kan delta i styringsgruppen og kunstnerisk ledergruppe med frist 3. mai, se egen nyhetssak for studenter vedr dette.

Se filmen fra Lyden av Musikkhøgskolen 2017

Organisering av festivalen og planleggingen

Konsertutvalget har startet prosjektarbeidet og nedsatt et mindre utvalg som fungerer som prosjektets kunstneriske ansvarlige utvalg. Prosjektansvarlig er produksjonssjef Lars Holmen Kurverud, det vil engasjeres en ekstern prosjektleder for videre arbeid med prosjektet. Budsjettrammen for prosjektet er totalt 1,5 millioner kroner.

Endelig form på prosjektet og metode i arbeidet godkjennes og vedtas av prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppa består av representanter fra produksjonsseksjonen, kommunikasjonsseksjonen, rektoratet, konsertutvalget og studentene. En prosjektgruppe med involverte produsenter, kommunikasjonsmedarbeidere, teknikere m.fl. er operativ og skal sikre samhandling og internkommunikasjon i gjennomføringsleddet. Prosjektgruppen styres av prosjektleder. Hvem som sitter i disse utvalgene blir publisert etter hvert.

Kontaktperson - prosjektleder

lars.h.kurverud.jpg

Lars Holmen Kurverud

Seksjonssjef
Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon

Relaterte artikler

Lyden_David_Engmo_05422 - web1024.JPG
Bli med i prosjektledelsen av Lyden av Musikkhøgskolen 2020

Festivalen Lyden av Musikkhøgskolen skal arrangeres i mars 2020. Vi søker to studenter – én til styringsgruppen og den andre til den kunstneriske ledergruppen. Ett ulønnet og ett lønnet verv. Ønsker du en av de to rollene? Søk innen 3. mai.

Sist oppdatert: 25. april 2019