Strid om kunstuniversitet i Oslo

Regjeringen ønsker et kunstuniversitet i Oslo – verken AHO, Khio eller NMH har lyst.

altStorfusjon i vente?

Vi har tidligere skrevet om strukturmeldingen som er varslet til påske. Ingenting er bestemt ennå, men ett av de nevnte forslagene er en storfusjon av de estetiske skolene i Oslo, Arkitekt- og designhøgskolen (AHO), Kunsthøgskolen i Oslo (Khio) og Norges musikkhøgskole (NMH) – kanskje også Den norske filmskolen på Lillehammer.

I dagens artikkel i Morgenbladet får vi høre hva samtlige aktører syns om saken, og ikke overraskende er det svært motstridende meninger. Samtlige rektorer framhever at hver institusjon holder en høy faglig kvalitet. De setter også spørsmålstegn ved at kvalitet og samarbeid automatisk følger størrelsen på institusjonen.

If it ain't broke

Vår egen rektor Peter Tornquist sier til Morgenbladet at han skjønner regjeringens tanke om å la de kreative "tenke sammen", men mener det er lite potensiale for å øke faglig kvalitet gjennom en slik fusjon. Og det er nettopp å heve faglig kvalitet som er utgangspunktet for strukturreformen.

If it ain't broke, don't fix it

Peter Tornquist, rektor ved NMH, i Morgenbladet

Førstevalget til alle skolene er å forbli selvstendig, men de har meldt inn at dersom en fusjon skal finne sted, så må det samlokaliseres. AHO og Khio mener også at dersom man først skal fusjonere, bør NMH også være med.

Bittesmå

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad (H) mener derimot at de tre skolene kan få til mer sammen enn hver for seg.

– Allerede nå er dette veldig små institusjoner, om noen år er de bitte små, sier statssekretær Haugstad til Morgenbladet, og legger til at større institusjoner vil fremme samarbeid mellom de ulike fagmiljøene. Rektor ved AHO, Ole Gustavsen er i tvil: – Å gi tre-fire høyskoler ett budsjett og forvente mye ekstra ut av det … Jeg har litt vanskelig for å se at det kan gi den ønskede kvalitetseffekten. Khio har blitt samlokalisert tidligere, i 2010, og rektor Cecilie Broch Knudsen er redd for at det å skulle foreta en ny fusjon nå, kan kjennes som en belastning for mange. Dekan ved Filmskolen i Lillehammer, Thomas Stenderup, er derimot positiv til en fusjon og mener et kunstuniversitet vil stå sterkere og ha større mulighet til å konkurrere internasjonalt.

> Les hele artikkelen i Morgenbladet

 

Mer om saken

Sist oppdatert: 30. januar 2015